Návod na vytvorenie silného hesla pre konto Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

 • Silné heslá bránia neoprávnenému prístupu k súborom, programom a iným prostriedkom a je ich ťažké uhádnuť alebo prelomiť. Dobré heslo:

  • má aspoň osem znakov,

  • neobsahuje vaše meno používateľa, skutočné meno ani názov spoločnosti,

  • neobsahuje celé slovo,

  • výrazne sa líši od predchádzajúcich hesiel,

  • obsahuje veľké písmená, malé písmená, čísla a symboly.