Vyriešenie problémov počítača cez vzdialené pripojenie

Vzťahuje sa na: Windows 10

Rýchla pomoc

Rýchla pomoc je novou aplikáciou vo Windowse 10, ktorá umožňuje prijímanie a poskytovanie pomoci prostredníctvom vzdialeného pripojenia. Odporúčame vám vyskúšať Rýchlu pomoc. Ľahko sa používa a celý proces je veľmi jednoduchý.

 • Ak chcete otvoriť Rýchlu pomoc, vyberte položky Štart > Príslušenstvo > Rýchla pomoc.
 • Poskytnutie pomoci
  • Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Príslušenstvo > Rýchla pomoc. Alebo vyberte tlačidlo Štart , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Rýchla pomoc a vo výsledkoch vyberte možnosť Rýchla pomoc. 
  • Vyberte položku Pomôcť inej osobe a potom odošlite šesťmiestny kód osobe, ktorej pomáhate.
  • Keď druhá osoba zadá tento kód, vyberte položku Prevzatie úplnej kontroly alebo Zobraziť obrazovku.
  • Vyberte položku Pokračovať a počkajte, kým vám osoba, ktorej pomáhate, nepovolí pripojiť sa. 
 • Získanie pomoci
  • Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Príslušenstvo > Rýchla pomoc. Alebo vyberte tlačidlo Štart , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Rýchla pomoc a vo výsledkoch vyberte možnosť Rýchla pomoc. 
  • Do poľa Kód od asistenta zadajte šesťmiestny kód, ktorý vám bol poskytnutý, a vyberte položku Zdieľať obrazovku.
  • Počkajte na svojho pomocníka a potom v okne, ktoré sa zobrazí, vyberte položku Povoliť.

Pomoc na diaľku

Prostredníctvom funkcie Pomoc na diaľku pre Windows môže človek, ktorému dôverujete, prevziať ovládanie nad vaším počítačom a problém vyriešiť z ľubovoľného miesta.

 • Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Pomoc na diaľku a potom v zozname výsledkov vyberte položku Povoliť zasielanie žiadostí o pomoc na diaľku z tohto počítača.
 • Na karte Vzdialené použitie začiarknite políčko Povoliť pripojenia pomoci na diaľku k tomuto počítaču a vyberte položku OK.
  Políčko Povoliť pripojenia pomoci na diaľku k tomuto počítaču je začiarknuté.
 • Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte znova text pomoc na diaľku a vyberte možnosť Požiadať o pomoc inú osobu a umožniť jej pripojiť sa k tomuto počítaču alebo ponúknuť pomoc niekomu inému.
 • Vyberte možnosť Pozvať niekoho, komu dôverujete, aby vám pomohol.
  • Ak ste nikdy nepoužívali funkciu Jednoduché pripojenie, vyberte položku Použiť jednoduché pripojenie.

  • Ak ste už funkciu Jednoduché pripojenie v minulosti používali, vyberte meno osoby, ktorá vám pomáha. Ak chcete pozvať niekoho, koho nemáte v zozname kontaktov, vyberte Pozvať niekoho, aby vám pomohol.

 • Postupujte podľa pokynov.

Jednoduché pripojenie

Pri použití funkcie Jednoduché pripojenie vám osoba, ktorej pomáhate, poskytne dočasné heslo. Heslo môžete použiť na priame pripojenie k počítaču danej osoby.

 • Prejdite do vyhľadávacieho poľa a zadajte text Pomoc na diaľku, potom vyberte možnosť Požiadať o pomoc inú osobu a umožniť jej pripojiť sa k tomuto počítaču alebo ponúknuť pomoc niekomu inému.
 • Vyberte možnosť Pomôcť niekomu, kto vás pozval.
 • Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak funkciu Jednoduché pripojenie používate prvýkrát, vyberte možnosť Použiť jednoduché pripojenie.

  • Ak ste už funkciu Jednoduché pripojenie v minulosti používali, vyberte meno osoby, ktorej chcete pomôcť. Ak chcete pomôcť osobe, ktorá sa nenachádza v zozname, ťuknite alebo kliknite na položku Pomôcť niekomu inému.

 • Postupujte podľa pokynov.