Kontrola poslednej aktivity pri prihlásení pre konto Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft