Zmena stavu tlačiarne z „offline“ na „online“

Vzťahuje sa na: Windows 10

Ak tlačiareň nemôže komunikovať s počítačom, môže byť offline. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete vyskúšať, aby tlačiareň znovu prešla do režimu online.

  • Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá a pripojená k rovnakej Wi-Fi sieti ako počítač. Vo vstavanej ponuke tlačiarne by malo byť uvedené, ku ktorej sieti je tlačiareň pripojená, alebo skontrolujte príručku k tlačiarni, kde nájdete ďalšie informácie.
  • Overte, či tlačiareň nie je nastavená na používanie v režime offline. Vyberte tlačidlo Štart  > Nastavenia > Zariadenia > Tlačiarne a skenery. Potom vyberte svoju tlačiareň > Otvoriť front. V časti Tlačiareň sa uistite, že nie je vybratá položka Použiť tlačiareň v režime offline.
  • Ak sa po vykonaní týchto krokov tlačiareň nevráti do online režimu, prečítajte si tému Riešenie problémov s offline tlačiarňou.