Zmena štýlu a veľkosti písma v zobrazení na čítanie v Microsoft Edgei


Zmena štýlu a veľkosti písma v Microsoft Edgi

V zobrazení na čítanie môžete vzhľad článkov zmeniť použitím rôznych písiem a štýlov.

  • V Microsoft Edgei otvorte článok, ktorý si chcete prečítať. 
  • Vo vyhľadávacom paneli zapnite položku Zobrazenie na čítanie.
  • Ťuknite na text v článku a vyberte položku Možnosti textu.
  • Ak chcete zmeniť predvoľby, použite možnosti v častiach Veľkosť textu a Motívy stránky