Začíname s ovládaním zrakom vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Ovládanie zrakom vám umožňuje používať technológiu na sledovanie zraku na ovládanie ukazovateľa myši, písanie pomocou klávesnice na obrazovke a komunikovanie s ľuďmi prevodom textu na reč.

Ak chcete zapnúť ovládanie zrakom, pripojte podporované zariadenie na sledovanie zraku k počítaču a nastavte ho. Potom vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Ovládanie zrakom (ukážka) a vyberte položku Zapnúť ovládanie zrakom.

Používanie hlavného panela

Keď spustíte ovládanie zrakom, na obrazovke sa objaví hlavný panel.

Hlavný panel ovládania zrakom obsahuje tlačidlá, ktoré umožňujú premiestňovať hlavný panel, aktivovať ľavé a pravé tlačidlo myši, používať presné ovládacie prvky myši a posúvania a otvoriť klávesnicu ovládanú zrakom, funkciu prevodu textu na reč, ponuku Štart vo Windowse a zobrazenie úloh. Môžete tiež kalibrovať svoje zariadenie na sledovanie očí, otvoriť nastavenia ovládania zrakom a pozastaviť ovládanie zrakom tak, aby sa hlavný panel skryl.

Ak chcete vybrať niektoré tlačidlo na hlavnom paneli, pozrite sa naň dlhšie, až kým sa neaktivuje. Pod pozretím sa myslí upriamenie očí na časť obrazovky a udržanie zraku v danej časti na nejaký čas. Dĺžka času sa nazýva čas pozerania.

Tlačidlá hlavného panela umožňujú:

 • presunúť hlavný panel na hornú alebo spodnú časť obrazovky,
 • ovládať kurzor myši, vrátane tlačidiel slúžiacich na výber ľavého alebo pravého tlačidla myši,
 • ovládať koliesko myši na posúvanie webovej stránky alebo aplikácie,
 • písať pomocou klávesnice na ovládanie zrakom,
 • používať funkciou prevodu textu na reč (TTS) s ovládaním zrakom a písať slová na obrazovku a čítať ich nahlas,
 • získať rýchly prístup do ponuky Štart, zobrazenia úloh, nastavení kalibrácie zariadenia na sledovanie pohybu očí a do nastavení ovládania zrakom,
 • pozastaviť ovládanie zrakom, ak napríklad sledujete film a nechcete, aby pohyb vašich očí náhodne vybral tlačidlá na hlavnom paneli.

Ovládanie myši

Ak chcete presne ovládať myš, pozrite sa na tlačidlo Presná myš na hlavnom paneli. Potom sa pozrite na časť obrazovky, kde sa má umiestniť kurzor. Môžete doladiť pozíciu a vybrať požadovanú akciu (kliknutie ľavým tlačidlom, dvojité kliknutie ľavým tlačidlom, kliknutie pravým tlačidlom alebo zatvorenie).

Myš ovládania zrakom vám umožňuje doladiť pozíciu ukazovateľa myši a potom kliknúť pravým tlačidlom, ľavým tlačidlom alebo kliknúť dvakrát.

Myš môžete tiež ovládať priamo pozretím sa na jej ľavé tlačidlo alebo pravé tlačidlo na hlavnom paneli a potom pozretím sa na miesto obrazovke, kde sa má akcia myši vykonať.

Ak chcete zrušiť interakciu s myšou po tom, čo ste ju vybrali, pozrite sa mimo obrazovku a vrátite sa na hlavný panel.

Posúvanie webových stránok a aplikácií

Ak chcete posúvať webové stránky a aplikácie, pozrite sa na tlačidlo Posúvať na hlavnom paneli. Potom sa pozrite na časť obrazovky, kde sa má umiestniť kurzor. Na posúvanie v požadovanom smere sa pozrite na tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Čím dlhšie sa budete pozerať na niektoré z týchto tlačidiel, tým bude posúvanie rýchlejšie.

Tlačidlo posúvania funkcie ovládania zrakom umožňuje rýchlo posúvať webovú stránku alebo aplikáciu.

Ak chcete zrušiť interakciu s posúvaním po tom, čo ste ho vybrali, pozrite sa mimo obrazovku a vrátite sa na hlavný panel.

Písanie pomocou klávesnice na ovládanie zrakom

Ak chcete otvoriť klávesnicu a písať na nej, pozrite sa na tlačidlo klávesnice  na hlavnom paneli a potom sa pozerajte na znaky, ktoré chcete napísať.

Klávesnica ovládania zrakom obsahuje tlačidlá, ktoré vám umožňujú klávesnicu premiestniť, odstrániť slová a znaky, kláves na prepínanie písania tvarov a medzerník.

Počas pozerania na jednotlivé znaky sa v hornej časti klávesnice budú zobrazovať návrhy textu. Pozretím sa na slovo ho vyberiete.

Ak chcete písať čísla a symboly, vyberte kláves &123. Ak chcete zadávať iné klávesy, vyberte kláves Fn.

Písanie tvarov

Píšte slová rýchlejšie pomocou písania tvarov. Písanie tvarov vám umožňuje vytvárať slová pozretím na prvé a posledné písmeno slova a rýchlym povšimnutím písmen uprostred. Na poslednom písmene sa zobrazí odhad slova. Ak predpoveď nie je správna, môžete vybrať ďalšiu.

Ak chcete zapnúť písanie tvarov, pozrite sa na tlačidlo Nastavenia ovládania zrakom  na hlavnom paneli. Potom sa pozrite na prepínač Písanie tvarov, čím ho zapnete. Po zapnutí písania tvarov ho môžete aktivovať a deaktivovať pomocou tlačidla písania tvarov na klávesnici.

Zmena nastavení ovládania zrakom

Ovládanie zrakom obsahuje rôzne nastavenia, aby ste si ho mohli dokonale prispôsobiť. Ak ich chcete zmeniť, pozrite sa na položku Nastavenia ovládania zrakom  na hlavnom paneli. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

 • Čas pozerania počas písania. Nastavte čas pozerania na písmená, čísla a symboly.
 • Všeobecný čas pozerania. Nastavte čas pozerania na funkčné klávesy, predpovede slov a ovládacie prvky kurzoru myši.
 • Písanie tvarov. Zapnite alebo vypnite písanie tvarov.
 • Kurzor pohľadu. Zapnite kurzor, ktorý ukazuje, kam na obrazovke smerujú vaše oči, keď sa pozeráte na funkcie ovládania zrakom, akou je napr. hlavný panel.

Čítanie slov nahlas pomocou prevodu textu na reč pri ovládaní zrakom

Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou prevodu textu na reč. Ak funkciu chcete použiť, pozrite sa na hlavnom paneli na tlačidlo Prevod textu na reč. Potom pomocou klávesnice napíšte vety a vyberte tlačidlo Prehrať, aby boli prečítané nahlas.

Ovládacie prvky prevodu textu na reč ovládania zrakom, zobrazovanie tlačidiel rýchlych fráz, úprava tlačidiel rýchlych fráz, tlačidlo prehrania, tlačidlo zastavenia a tlačidlo predchádzajúcej vety.

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú rýchle frázy, ktoré budú vyslovené okamžite po vybratí. Ak ich chcete zmeniť, pozrite sa na tlačidlo Upraviť naľavo od rýchlych fráz.

Ak chcete zmeniť hlas, ktorý Windows používa na čítanie textu, vyberte možnosti Štart  > Nastavenie  > Čas a jazyk  > Reč  a z ponuky v časti Prevod textu na reč vyberte hlas.

Najčastejšie otázky

Aké zariadenia na sledovanie zraku sú podporované?

Ovládanie zrakom podporuje nasledujúce zariadenia na sledovanie zraku:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Vybraté prenosné počítače a monitory, ktoré majú integrované sledovanie očí

EyeTech

 • TM5 Mini

Aké verzie Windowsu fungujú s ovládaním zrakom?

Ovládanie zrakom je k dispozícii vo Windowse 10 od uvedenia aktualizácie Fall Creators Update (verzia 1709). Toto ovládanie funguje vo všetkých počítačoch s Windowsom 10 vrátane tabletov. Ovládanie zrakom nie je podporované vo Windowse 10 S. Získajte ďalšie informácie o používaní Windowsu 10 S s pomocnou technológiou pre ľudí s postihnutím.

Aké jazyky ovládanie zrakom podporuje?

Ovládanie zrakom je podporované vo všetkých trhoch. Klávesnica ovládania zrakom však podporuje iba rozloženie klávesnice s americkou angličtinou. Okrem toho sú niektoré texty v nastaveniach ovládania zrakom dostupné iba v angličtine.

Zbiera spoločnosť Microsoft údaje o sledovaní zraku?

Nie, spoločnosť Microsoft nezbiera, neukladá ani nezdieľa informácie o sledovaní zraku.

Funguje ovládania zrakom, ak nosím okuliare alebo mám počítač vedľa okna?

V závislosti od vášho zariadenia na sledovanie zraku nemusí ovládanie zrakom správne fungovať na miestach s množstvom slnečného svetla. Okrem toho sledovanie zraku funguje inak v závislosti od farby očí, veľkosti očí a tvaru očí. Presnosť sledovania zraku môžu ovplyvniť aj iné faktory.

Ak chcete lepšie porozumieť obmedzeniam svojho zariadenia na sledovanie zraku, prečítajte si dokumentáciu, ktorú ste dostali so zariadením.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s ovládaním Windowsu zrakom, obráťte sa na službu Answer Desk pre funkcie zjednodušenia ovládania.