Surface Book 2 – história aktualizácií

Vzťahuje sa na: Surface Book

Uistite sa, že máte najnovšie aktualizácie pre Surface, aby zariadenie Surface Book 2 mohlo dosahovať čo najlepší výkon.

Získanie aktualizácie

Aktualizácie pre Surface sú vydávané postupne, preto nie každé zariadenie Surface dostane tieto aktualizácie v rovnakom čase, hoci sa budú distribuovať do všetkých zariadení. Ak ste nedostali aktualizáciu, pozrite si tému Inštalácia aktualizácií pre Surface a Windows.

Vylepšenia a opravy v aktualizácii

Aktualizácie z 31. júla 2019

Vydanie z 31. júla

Tieto aktualizácie sú k dispozícii pre všetky zariadenia Surface Book 2 s aktualizáciou Windowsu 10 z mája 2019, verziou 1903 alebo novšou:

História aktualizácií Windowsu – názov

Správca zariadení – názov

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17013.110

Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth

  • 15.68.17013.110 zlepšuje pripojenie cez Bluetooth.

Marvell Semiconductor, Inc. – sieť – 15.68.17013.110

Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – sieťové adaptéry

  • 15.68.17013.110 zlepšuje pripojenie Wi-Fi.

 

Známe problémy a ďalšie informácie o zariadení Surface Book 2

Všetky ich vyhodnocujeme. Kvalita je najvyššou prioritou a chceme, aby ste boli informovaní o problémoch, ktoré sa vyskytli u zákazníkov. Toto je známy problém:

Príznak

Alternatívne riešenie

dGPU môže príležitostne zmiznúť zo správcu zariadení v zariadení Surface Book 2 s procesorom dGPU.

Spoločnosť Microsoft identifikovala problém s kompatibilitou v niektorých zariadeniach Surface Book 2 s procesorom dGPU (discrete graphics processing unit) Nvidia. Po aktualizácii na aktualizáciu Windowsu 10 z mája 2019 (verziu 1903) sa niektoré aplikácie alebo hry, ktoré potrebujú vykonávať náročné grafické operácie, môžu zavrieť alebo sa nedajú otvoriť.

V záujme sprostredkovania zážitku zodpovedajúceho úrovni aktualizácie sme na zariadenia Surface Book 2 s technológiou Nvidia dGPU uplatnili zadržanie z dôvodu nekompatibility, ktoré zabraňuje ich ponúkaniu s aktualizáciou Windowsu 10 z mája 2019 (verziou 1903), kým sa tento problém nevyrieši.

Ovplyvnené platformy:

  • Klient: Aktualizácia Windowsu 10 z mája 2019 (verzia 1903)

 

Alternatívne riešenie: na zmiernenie problému v prípade, že už používate aktualizáciu Windowsu 10 z mája 2019 (verziu 1903), môžete reštartovať zariadenie alebo vybrať tlačidlo Zisťovať zmeny hardvéru v ponuke Akcia alebo na paneli s nástrojmi v Správcovi zariadení.

 

Poznámka Odporúčame, aby ste sa do vyriešenia tohto problému nepokúšali vykonať manuálnu aktualizáciu použitím tlačidla Aktualizovať alebo nástroja na vytváranie médií.

 

Ďalšie kroky: Pracujeme na riešení a poskytneme aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.