Aktualizácia Surface Book – povrchový NVM Express radič-Controls

Vzťahuje sa na: Surface Book

Súhrn


Táto aktualizácia zvyšuje výkon ukladacieho priestoru.

Ako získať túto aktualizáciu


Windows Update

Táto aktualizácia sa stiahne a nainštaluje automaticky. Bude uvedená v histórii aktualizácií Windows nasledovne:
Microsoft Storage-11.0.0.1

Požiadavky


Neexistujú žiadne požiadavky na inštaláciu tejto aktualizácie.

Informácie o reštartovaní


Musíte reštartovať počítač po použití tejto aktualizácie.

Informácie o nahradení aktualizácie


Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch


Povrchové NVM Express radič-Controls (11.0.0.1)

Odkazy


Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.