Nastavenia obnovia občas Skype pre podniky iOS a Android

Vzťahuje sa na: Skype for Business Server 2015Skype for Business for iOSSkype for Business for Android

Príznaky


Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Sú povolené Enterprise Voice.
  • Používate Skype Business aplikácie na iOS alebo Android mobilný telefón.
  • Môžete nastaviť Nastaveniamobilných alebo VoIP cez Wi-Fi.

V tejto situácii, keď pripojíte Skype pracovnej schôdze hodnotu Nastavenia občas obnoviť VoIP vždy.

Príčina


Tento problém sa vyskytuje, pretožepoužívateľa hlas politika priradenia je obnoviť poSkype pre podnikové aplikáciepriniesol späť z pozadia po prijatí hovoru.

Riešenie


Tento problém, nainštalujte júla 2018 Kumulatívna aktualizácia 6.0.9319.534 Skype Business Server 2015, webové súčasti servera.