Zdieľanie sieťovej tlačiarne

Vzťahuje sa na: Windows 10

Vo Windowse 10 môžete zdieľať tlačiareň s mnohými počítačmi vo vašej sieti. Ak chcete zdieľať tlačiareň z počítača,ku ktorému je tlačiareň pripojená (primárny počítač) so sekundárnymi PC, ku ktorým tlačiareň pripojená nie je, musíte nastaviť nastavenia zdieľania pre danú tlačiareň, pripojiť tlačiareň k primárnemu PC (buď bezdrôtovo alebo pomocou USB kábla) a potom tlačiareň zapnúť. Uistite sa tiež, že je primárny počítač zapnutý a pripojený k tlačiarni a k sieti.

Zdieľanie tlačiarne v primárnom počítači

Existujú dva spôsoby, ako zdieľať tlačiareň: pomocou nastavení alebo ovládacieho panela.

Pripojenie zdieľanej tlačiarne k inému počítaču

Existujú dva spôsoby pripojenia zdieľanej tlačiarne k inému počítaču: pomocou nastavení alebo ovládacieho panela.

Nastavenie nastavení zdieľania

Nastavenia, ktoré používate na zdieľanie zariadení, sú často predvolene zapnuté. Ak to tak nie je, postupujte podľa pokynov v tejto časti, aby ste nastavenia zapli pomocou nastavení alebo ovládacieho panela.

Zisťovanie názvu počítača

Na pripojenie sekundárneho počítača k tlačiarni budete potrebovať názov primárneho počítača, známy aj ako názov počítača alebo názov zariadenia.