Rodičovský súhlas a detské kontá Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Pomáhať deťom bezpečne skúmať technológie je jedným z najdôležitejších cieľov spoločnosti Microsoft. Môže sa zobraziť výzva na získanie alebo poskytnutie rodičovského súhlasu, ak žijete v oblasti, ktorá vyžaduje povolenie na vytvorenie konta a získanie prístupu k službám, akými sú Outlook.com, Skype a Xbox. Okrem dodržiavania súladu s týmito dôležitými predpismi ponúkame funkcie pre rodinu, ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa obsahu a času stráveného používaním zariadenia a protokolovanie aktivity na stránke family.microsoft.com. Tam budete spravovať konto svojho dieťaťa.

Príklady nariadení, ktoré vyžadujú rodičovský súhlas:

  • Child Online Privacy Protection Act (COPPA) – USA
  • General Data Protection Regulation (GDPR) – Európska únia
  • Personal Information Protection Act (PIPA) – Južná Kórea