Rodinné funkcie v aplikácii Microsoft Launcher

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Aplikácia Microsoft Launcher prináša do zariadenia s Androidom obľúbené aplikácie a služby spoločnosti Microsoft vrátane funkcií Rodina v Microsofte. Aplikácia Microsoft Launcher, ktorá je inštalovaná v zariadeniach vašej rodiny, umožňuje zobraziť polohu vašich detí na mape a získať výkazy o aktivite aplikácií (aplikácie, ktoré deti otvoria). Čoskoro uvedieme ďalšie skvelé funkcie.

 

Nastavenie funkcií rodiny


  1. Nainštalujte Microsoft Launcher v zariadení s Androidom. Stiahnite si ju z Obchodu Google Play vo svojom zariadení.
  2. Počas nastavovania aplikácie Microsoft sa prihláste so svojím kontom Microsoft dospelej osoby.
  3. Ak chcete zobraziť svoju kartu Rodina v informačnom kanáli, potiahnite vo svojom zariadení prstom doprava. E-mailom alebo SMS správou vyzvite svoje dieťa, aby si nainštalovalo Launcher na svojom zariadení. Dieťa môže tiež otvoriť Obchod Google Play a nainštalovať aplikáciu samo.
  4. Keď dieťa nainštaluje Launcher, požiadajte ho, aby sa prihlásilo so svojím kontom Microsoft. Počas inštalácie poskytnite aplikácii Launcher povolenie na prístup k informáciám o polohe a používaní aplikácií.
  5. Vo svojom zariadení zapnite zdieľanie polohy a protokolovanie aktivity pre každé dieťa.
    • Na karte Rodina vyberte pre každé dieťa položky Zapnúť zdieľanie polohy > Ďalšie možnosti > Hľadať (meno dieťaťa) na mape. Potom zapnite možnosť Zobraziť polohu môjho dieťaťa na mape.
    • Vyberte položku Aktivita a zapnite Protokolovanie aktivity. Môžete tiež zapnúť výkazy posielané e-mailom každý týždeň.

Riešenie problémov s aplikáciou Microsoft Launcher