Nové dôveryhodné aplikácie koncový bod nie je priradený k smerovacej skupiny Skype Business Server 2015

Vzťahuje sa na: Skype for Business Server 2015

Príznaky


Pri vytváraní koncový bod kontaktu dôveryhodná aplikácia pomocou rutiny cmdlet New-CsTrustedApplicationEndpoint , parameter neposkytuje smerovacej skupiny. Môžete použiť napríklad nasledovné cmdlet:

New-CsTrustedApplicationEndpoint -ApplicationId "ApplicationId" -TrustedApplicationPoolFqdn "Fqdn" -DisplayName "DisplayName" -SipAddress "Address"

Riešenie


Opraviť tento problém, nainštalujte júla 2018 Kumulatívna aktualizácia 6.0.9319.534 Skype pre Business Server 2015 základné súčasti.