Existujúce súbory VM rozsah nemožno ľubovoľne, po nainštalovaní aktualizácie Azure zásobníka 1802

Vzťahuje sa na: Azure Stack

Príznaky


Ak máte Virtual Machine (VM) mierka na zostavenie Azure zásobníka, ktoré sú staršie ako verzia 1802, už je možné škálovať rozsah priestor Virtuálnych po použitíAktualizácia azure zásobníka 1802nasadenia. To je rozsah nastavený nepoužiteľné.

Príčina


Tento problém sa vyskytuje kvôli zmene v spracovávaní chyba domén počítačovej prostriedkov poskytovateľa (CRP) a sieťový prostriedok poskytovateľ (NRP) zavedený chyby spôsobom Virtual Machine nastaví mierka spracované počas rozširovanie.

Riešenie


Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte nasledujúcu rýchlu opravu:

Poznámka: Táto rýchla oprava je kumulatívny a obsahuje aktualizácie, ktoré je uvedené v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base:

4103348Nprevádzkovateľov služby API ovládač zlyhá pri pokuse o inštaláciu aktualizácie Azure zásobník

Ďalšie informácie


Aj v prípade, že nájomníkov nevytvorili explicitne nastaví rozsah Virtuálnych, tento problém ovplyvňuje aj nasadenie služby.