Oprava: Chyba komunikácie prepojenie pri použití datetime2 polia pri prístupe k databáze SQL Server 2017

Vzťahuje sa na: SQL Server 2017 DeveloperSQL Server 2017 EnterpriseSQL Server 2017 Enterprise Core

Príznaky


Microsoft SQL Server 2017, keď spustíte príkaz, ktorý obsahuje typ údajov datetime2 zobrazí komunikačné prepojenie chybové hlásenie:

Poznámka: Táto chyba sa vyskytuje aj pri použití sp_cursorfetch uložené postup na získanie odstránené riadky z databázy servera SQL Server.

Riešenie


Opraviť tento problém je súčasťou kumulatívnej aktualizácii 7 pre SQL Server 2017.

Stav


Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Odkazy


Ďalšie informácie o terminológii Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.