Správa predplatného služieb Office 365 zakúpeného prostredníctvom tretích strán

Vzťahuje sa na: Konto MicrosoftMicrosoft Store

Ak ste namiesto z Microsoft Storu zakúpili predplatné služieb Office 365 od predajcu tretej strany, ohľadom správy predplatného a fakturácie kontaktujte priamo predajcu tretej strany.

  • Microsoft má obmedzený prístup a viditeľnosť cez predplatné zakúpené cez predajcu tretej strany.
  • Microsoft nemôže zrušiť alebo zapnúť či vypnúť opakovanú fakturáciu pre predplatné zakúpené cez predajcu tretej strany.
  • Všetky žiadosti o refundáciu musia smerovať na predajcu tretej strany, od ktorého ste si zakúpili predplatné, pretože Microsoft príslušnú platbu nedostal. (Toto platí aj pre licencie Office Home a Business.)