12. jún 2018 – KB4284819 (zostava OS 16299.492)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1709

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Poskytuje ochranu pred ďalšími podtriedami rizika špekulatívneho spúšťania bočného kanála známe ako špekulatívne obídenie Storu (CVE-2018-3639). Tieto ochrany nie sú predvolene zapnuté. Pre klienty Windows (IT profesionáli) nájdete pokyny v aktualizácii KB4073119. Pokyny pre Windows Server nájdete v aktualizácii KB4072698. Pomocou tohto dokumentu môžete povoliť opatrenia proti špekulatívnemu obídeniu obchodu Store (CVE-2018-3639) k ďalším opatreniam, ktoré už boli vydané proti rizikám Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) a Meltdown (CVE-2017-5754).
 • Rieši chybu v Microsoft Edgei, ktorá spôsobovala nesprávne odpovede na požiadavky XML. 
 • Do prehliadačov Microsoft Edge a Internet Explorer pridáva podporu pre webový štandard súborov cookie SameSite. 
 • Rieši problém s Internet Explorerom, ktorý bráni v používaní aktualizovaných verzií služieb určenia polohy.
 • Rieši problém, kedy aktualizácie firmvéru spôsobujú, že zariadenia, ktoré majú zapnuté šifrovanie BitLocker prejdú do režimu obnovy šifrovania BitLocker, ale zabezpečené spustenie je vypnuté alebo nie je k dispozícii. Táto aktualizácia zabraňuje inštalácii firmvéru do zariadení, v tomto stave. Správcovia môžu inštalovať aktualizácie firmvéru tak, že:

  1. dočasne pozastavia šifrovanie BitLocker;
  2. okamžite nainštalujú aktualizácie firmvéru pred ďalšom spustení operačného systému;
  3. okamžite reštartujú zariadenie, aby šifrovanie BitLocker nezostalo v pozastavenom stave.
 • Rieši problém s kompatibilitou serializácie binárnych hodnôt pre triedu CultureAwareComparer.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre Internet Explorer, Microsoft Edge, skriptovací mechanizmus Microsoft, Windows Desktop Bridge, aplikácie pre Windows, prostredia Windows Shell, úložiska a súborových systémov Windows, platformy aplikácií a architektúry systému Windows, Windows Virtualization a jadro, bezdrôtové siete Windows a Windows Server.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie
Niektoré neanglické platformy môžu nasledujúci reťazec zobraziť v angličtine namiesto lokalizovaného jazyka: „Naplánované úlohy na čítanie zo súboru nie sú v tomto jazykovom režime podporované.“ Táto chyba sa zobrazí pri pokuse o čítanie naplánovaných úloh, ktoré ste vytvorili a ak je program Device Guard zapnutý.

Po zhodnotení spoločnosť Microsoft rozhodla, že ide o problém s nízkou pravdepodobnosťou a nízkym rizikom a nateraz nebudeme poskytovať riešenie pre Windows 10, verziu 1709.

Ak sa domnievate, že sa vás tento problém týka, obráťte sa na podporu spoločnosti Microsoft.

Po zapnutí programu Device Guard môžu niektoré neanglické platformy zobraziť nasledujúce reťazce v angličtine namiesto miestneho jazyka:

 • Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries. (Operátory „&“ alebo „.“ nie je možné použiť na vyvolanie rozkazu rozsahu modulu naprieč jazykmi.)
 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ak je zapnutý program DeviceGuard zdroj „Script“ z modulu „PSDesiredStateConfiguration“ nie je podporovaný.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery. (Použite zdroj „Script“ poskytovaný modulom PSDscResources z galérie PowerShell.)

Po zhodnotení spoločnosť Microsoft rozhodla, že ide o problém s nízkou pravdepodobnosťou a nízkym rizikom a nateraz nebudeme poskytovať riešenie pre Windows 10, verziu 1709.

Ak sa domnievate, že sa vás tento problém týka, obráťte sa na podporu spoločnosti Microsoft.

Ako získať túto aktualizáciu


Táto aktualizácia sa automaticky stiahne a nainštaluje z lokality Windows Update. Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4284819