Rýchla oprava Azure zásobník 1.1805.4.53

Vzťahuje sa na: Azure Stack

Zlepšenia a opravy


Aktualizácie pre verziu Azure zásobníka 1805 obsahuje vylepšenia kvality. Táto aktualizácia sa zavádzajú žiadne nové funkcie. Zmeny patria:

  • Použite viac optimalizované miesta na disku.

  • Zmeny nastavení telemetrie. Tieto teraz sa prejavia okamžite.

  • Vylepšená spoľahlivosť pre nasadenie základné A2, základné A3 základné A4, štandardné F1s, štandardné F2s a štandardné F64s_v2 veľkosť virtuálneho počítača.

  • Zvýšenie spoľahlivosti nasadenia virtuálnych počítačov na Azure zásobníka pečiatky, ktoré majú viac ako 9 uzlov.

Ako získať túto aktualizáciu


Aktualizácie pre verziu Azure zásobníka 1805 môžete prevziať na nasledujúcej adrese:

AzS rýchlej opravy 1.1805.4.53

Poznámka: Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, minimálna požadovaná verzia je 1.1805.1.47.