Oprava grafických problémov so zariadením s chybovým kódom 43

Vzťahuje sa na: Windows 10

Táto chyba sa vyskytuje, keď ovládač grafického zariadenia oznámi systému Windows, že zariadenie nefunguje správne. Môže to znamenať, že zariadenie má problém s hardvérom, alebo že zlyháva ovládač alebo softvér ovládača. Skúste chybu vyriešiť pomocou nasledujúceho postupu: