Používanie farebných filtrov vo Windowse 10


Ak je obsah na obrazovke zle viditeľný, použite farebný filter. Farebné filtre zmenia paletu farieb obrazovky a pomôžu vám nájsť rozdiely medzi vecami, ktoré sa odlišujú iba farbou.

  • Výber farebného filtra:
    • Vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu > Farebné filtre.
    • Prepnite prepínač v časti Zapnúť farebné filtre.
    • Potom v ponuke vyberte farebný filter. Vyskúšajte jednotlivé filtre a zistite, ktorý z nich vám najviac vyhovuje.
  • Poznámka: Ak chcete prejsť na nastavenia farebného filtra v predchádzajúcich verziách Windowsu 10, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Zjednodušenie prístupu > Farby a vysoký kontrast.