Kumulatívna aktualizácia programu Internet Explorer: 14. septembra 2018

Vzťahuje sa na: Internet Explorer 11 on Windows 8.1 Update

Súhrn


Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy programu Internet Explorer 11 so systémom Windows 7 alebo Windows 8.1 a odstraňuje nasledujúce problémy:

Ak používate zdieľané profily alebo nepoužívate zoznamu kompatibility Microsoft zníži výkon programu Internet Explorer.

Dôležité upozornenie:

Ak po nainštalovaní tejto aktualizácie nainštalujete jazykový balík, musíte preinštalovať túto aktualizáciu. Pred inštaláciou tejto aktualizácie sa preto odporúča nainštalovať všetky potrebné jazykové balíky. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie jazykové balíky systému Windows.

Ako získať túto aktualizáciu


Katalóg služby Microsoft Update

Na získanie samostatného balíka pre túto aktualizáciu navštívte webovú lokalitu Katalógu služby Microsoft Update .

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky na inštaláciu tejto aktualizácie.

Informácie o reštartovaní

Nemusíte reštartovať počítač po použití tejto aktualizácie.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu aktualizáciu.

Informácie o súboroch


Zoznam súborov, ktoré sú uvedené v tejto kumulatívnej aktualizácii, prevezmite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie KB4463376.

Odkazy


Ďalšie informácie o štandardnej terminológii Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.