Správy zásobníka aktualizácia pre systém Windows 10, verzia 1809: 9. októbra 2018

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809

Súhrn


Táto aktualizácia zabezpečuje zvýšenie stability systému Windows 10, verzia 1809 zásobník správy.

Ako získať túto aktualizáciu


Postup 1: Windows Update

Táto aktualizácia sa stiahne a nainštaluje automaticky.

Poznámka: Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom Služby Windows Server Update Services (WSUS).

Metóda 2: Katalóg služby Microsoft Update

Na získanie samostatného balíka pre túto aktualizáciu navštívte webovú lokalitu Katalógu služby Microsoft Update .

Ďalšie informácie


Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky na inštaláciu tejto aktualizácie.

Informácie o reštartovaní

Nemusíte reštartovať počítač po použití tejto aktualizácie.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu aktualizáciu.

Odkazy


Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.