Zoskupovanie fotografií podľa tvárí

Vzťahuje sa na: PrivacyWindows 10

Aplikácia Microsoft Fotografie používa technológie detekcie a rozpoznávania tvárí, vďaka čomu budete môcť rýchlo a jednoducho identifikovať a usporiadať si fotografie priateľov a rodiny. Detekcia tváre odlišuje tváre od ostatných objektov na obrázku. Vďaka tomu napríklad aplikácia Fotografie vie, že na fotografii alebo videu sa nachádza tvár, aby túto fotografiu alebo video mohla ďalej analyzovať. Rozpoznanie tváre identifikuje a zoskupuje podobné tváre v rámci viacerých fotografií alebo videí v osobnej kolekcii. 

Informácie o údajoch, ktoré sa zhromažďujú a ukladajú pri používaní aplikácie Fotografie, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zoskupovanie fotografií podľa tvárí

Ak používate verziu aplikácie Fotografie z júla 2019 (2019.19061.17310.0) alebo novšiu, pri spustení aplikácie sa zobrazí výzva, či chcete používať funkciu zoskupovania podľa tvárí.

 1. Spustite aplikáciu Fotografie.
 2. Zobrazí sa uvítacia obrazovka so žiadosťou o povolenie na zapnutie nastavení Ľudia v aplikácii Fotografie.
 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete ponechať nastavenie Ľudia zapnuté a zachovať predtým určené zoskupenia podľa tváre, vyberte možnosť Áno.
  • Ak chcete odstrániť všetky predtým zoskupenia podľa tváre, vyberte možnosť Nie, ďakujem. Keď sa zobrazí otázka, či naozaj chcete vypnúť toto nastavenie, vyberte možnosť Áno.

Zapnutie funkcie zoskupovania podľa tvárí

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Fotografie vyberte položky Zobraziť viac… > Nastavenia.
 2. V časti Zobrazenie a úpravy prepnite nastavenie Ľudia z polohy Vypnuté do polohy Zapnuté
 3. Zapnutím tohto nastavenia sa karta Ľudia zaplní zoskupeniami podľa tváre. Počas pridávania fotografií a videí do kolekcie Ľudia môže karta Ľudia vyzerať približne takto:

  Screenshot of the People tab before it is populated with faces.
 4. Po pridaní ďalších fotografií a videí sa zoskupenia podľa tváre začnú zobrazovať na karte Ľudia. Tieto zoskupenia je možné prepojiť s kontaktmi z aplikácie Ľudia vo Windowse.

  Screenshot of the People tab populated with faces from the Photos app.
 5. Ak chcete prepojiť zoskupenia podľa tváre s kontaktni, vyberte prepojenie Pridať meno a potom vyberte kontakt. Ak kontakt pre danú osobu ešte neexistuje, môžete ho pridať.

  Screenshot of the list that you can use to link contacts to facial groupings.
 6. Po prepojení kontaktov môžete jednoducho vyhľadávať priateľov a rodinu pomocou vyhľadávacieho poľa.

  Screenshot of the search box in the Photos app.
 7. Ak chcete zrušiť prepojenie kontaktu a zoskupenia podľa tváre, vyberte prepojenú skupinu, čím sa otvorí strana s obrázkom profilu kontaktu a fotografiami kontaktu. Vedľa obrázka profilu na nachádza meno kontaktu a ikona ceruzky.
 8. Výberom ikony ceruzky sa zobrazia tieto dve možnosti:
  • Odstrániť meno – čím sa zruší prepojenie kontaktu a zoskupenia podľa tváre.
  • Otvoriť podrobnosti o kontakte – čím sa zobrazí príslušný záznam kontaktu z aplikácie Ľudia vo Windowse.

   Screenshot of a contact showing the Remove name option.
 9. Výberom položky Odstrániť meno zrušíte prepojenie kontaktu a zoskupenia podľa tváre.

Vypnutie rozpoznávania tvárí

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Fotografie vyberte položky Zobraziť viac… > Nastavenia.
 2. V časti Zobrazenie a úpravy prepnite nastavenie Ľudia do polohy Zapnuté a potom výberom možnosti Prijať potvrďte, že chcete toto nastavenie vypnúť.