22. január 2019 – KB4476976 (zostava OS 17763.292)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že Microsoft Edge prestane fungovať s niektorými ovládačmi obrazovky.  
 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že sa v aplikáciách tretích strán vyskytne problém s overením prístupových bodov.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že propagačné ponuky nekoreňových domén zlyhajú s chybou: „Pri vykonávaní replikácie sa vyskytla chyba databázy". Tento problém sa vyskytuje v štruktúrach služby Active Directory, ktoré majú voliteľné súčasti ako povolené recyklovanie v službe Active Directory. 
 • Rieši problém súvisiaci s formátom dátumu kalendára japonských ér. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4469068. 
 • Rieši problém s kompatibilitou s čipovými súpravami obrazovky AMD R600 a R700. 
 • Rieši problémy s kompatibilitou zvuku pri hraní novších hier so zapnutým režimom 3D Spatial Audio prostredníctvom viackanálových zvukových zariadení alebo prostredníctvom formátu Windows Sonic for Headphones.
 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že prehrávanie zvuku prestane reagovať pri prehrávaní zvukového obsahu vo formáte Free Lossless Audio Codec (FLAC, otvorený zvukový bezstratový kodek) po použití operácie vyhľadávania, ako je napríklad pretáčanie. 
 • Riešenie problému, ktorý umožňuje používateľom odinštalovať aplikácie z ponuky Štart pri nastavení politiky, ktorá má zabrániť používateľom odinštalovať aplikácie z ponuky Štart. 
 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že Prieskumník prestane fungovať po kliknutí na tlačidlo Zapnúť funkcie časovej osi. Tento problém sa vyskytuje, keď je vypnutá skupinová politika povolenia nahrávania aktivity používateľov. 
 • Riešenie problému, ktorý zabraňuje používateľom inštalovať Balík pre lokálne prostredie z Microsoft Storu, ak je príslušný jazyk už nastavený ako aktívny jazyk rozhrania Windowsu.
 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že niektoré symboly sa zobrazujú v štvorcovom políčku na ovládacom prvku textu. 
 • Riešenie problému s dvojúrovňovým zvukom, ktorý sa vyskytuje počas telefonických hovorov prostredníctvom niektorých náhlavných súprav Bluetooth. 
 • Riešenie problému, ktorý môže predvolene vypnúť rozšírenie TCP Fast Open v niektorých systémoch. 
 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že aplikácie stratia možnosť pripojiť sa cez protokol IPv4 v prípade, že protokol IPv6 je neviazaný. 
 • Riešenie problému na Windows Serveri 2019, ktorý môže prerušiť pripojenia virtuálnych počítačov s úlohou hosťa na serveri, keď aplikácie vložia na pakety označenie obmedzených prostriedkov. 
 • Riešenie problému, ktorý sa vyskytuje, ak ste vytvorili stránkovací súbor na disku s vlastnosťami FILE_PORTABLE_DEVICE . Zobrazí sa hlásenie „Windows vytvoril dočasné upozornenie“. 
 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že Služby vzdialenej pracovnej plochy prestanú akceptovať pripojenia po akceptovaní niekoľkých pripojení. 
 • Riešenie problému na Windows Serveri 2019, ktorý spôsobuje, že virtuálny počítač Hyper-V VM zostáva na obrazovke zavádzania výberu OS, keď sa počítač reštartuje. Tento problém sa vyskytuje, keď je pripojené pripojenie k virtuálnemu počítaču (VMConnect). 
 • Riešenie problému so znázornením znakov definovaných koncovými používateľmi (EUDC) v prehliadači Microsoft Edge.
 • Aktualizácie ovládača Ltotape.sys na pridanie natívnej podpory pre páskové jednotky formátu Linear Tape-Open 8 (LTO-8).

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje zlyhanie procesu SYSPREP s chybou „Nástroju Sysprep sa nepodarilo overiť inštaláciu systému Windows.“. Problém sa vyskytuje pri spustení nástroja SYSPREP po vykonaní priamej inovácie na Windows 10, verziu 1809 a následnom odstránení priečinka Windows.old pomocou nástroja Čistenie disku (cleanmgr.exe) alebo nástroja Senzor úložiska.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje zlyhanie vytvorenia virtuálneho počítača (VM) pri zapnutom prekladaní uzlov.

 • Riešenie problému, ktorý zabraňuje používateľom zapnúť režim údržby úložiska pri uplynutí časového limitu, ak je úložisko zaťažené.
 • Riešenie problému, ktorý bráni čítačke obrazovky v správnom čítaní textu na obrazovke.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že rozbaľovacie tlačidlo hodín a kalendára ignoruje nastavenia používateľa pre formáty dátumu a času japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.
 • Riešenie problému, ktorý môže prepísať správanie podpory gan-nen pre japonskú éru s novšou aktualizáciou. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.
 • Riešenie problému, pri ktorom zlyháva rozpoznanie prvého znaku ako skratky názvu japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.
 • Riešenie problému, pri ktorom zlyháva zobrazenie správneho názvu japonskej éry v programe Microsoft Office Visual Basic for Applications. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.
 • Riešenie problému, keď pri používaní funkcie Desktop Experience vo Windows Serveri 2019 nie je možné nainštalovať jazykové balíky pomocou stránky Jazyk v aplikácii Nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4466511.
 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť tomu, aby sa oznámenia spoľahlivo zobrazovali ako kontextové oznámenia alebo sa zobrazovali v centre akcií.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie
Aplikácie, ktoré používajú databázu Microsoft Jet s formátom súborov programu Microsoft Access 97, sa nemusia otvoriť, ak databáza obsahuje názvy stĺpcov s viac ako 32 znakmi. Otvorenie databázy zlyhá s chybou „Neznámy formát databázy“.

Tento problém sa vyriešil aktualizáciou KB4487044.

Po inštalácii KB4480116 uvádzajú niektorí používatelia prehliadača Microsoft Edge, že:

 • webové stránky sa nedajú načítať pri použití lokálnej adresy IP,
 • webové stránky na internete sa nedajú načítať pri použití pripojenia siete VPN.
Prehliadanie zlyhá alebo webová stránka môže prestať reagovať.

Tento problém sa vyriešil aktualizáciou KB4487044.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie nie je prvý znak názvu japonskej éry rozpoznaný ako skratka a môže spôsobiť problémy pri analýze dátumov.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4482887.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa v aplikáciách ako Internet Explorer 11 a ďalšie aplikácie, ktoré používajú WININET. DLL, môžu vyskytnúť problémy s overovaním. Dochádza k tomu, keď dvaja alebo viacerí ľudia používajú rovnaké používateľské konto na viaceré súbežné prihlasovacie relácie v tom istom počítači so systémom Windows Server vrátane prihlásení Remote Desktop Protocol (RDP) a Terminal Server. Zákazníci v tejto súvislosti hlásili okrem iného aj tieto príznaky:

 • umiestnenie a veľkosť vyrovnávacej pamäte sa zobrazujú ako nulové alebo prázdne,
 • klávesové skratky nemusia fungovať správne,
 • načítanie alebo správne vykreslenie webových stránok môže občas zlyhať,
 • problémy s výzvami na zadanie poverení,
 • problémy pri sťahovaní súborov.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa vyskytla výnimka počas operácie uzla, ako je napríklad appendChild(), insertBefore() alebo moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.
Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.
Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.
 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.
Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

 

Ako získať túto aktualizáciu


Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4470788) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4476976