Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosti online pre dospelé osoby a deti v konzole Xbox One

Vzťahuje sa na: PrivacyXbox One

Konzola Xbox One poskytuje možnosti kontroly a nastavenia primerané veku, ktoré môžete nastaviť podľa potrieb svojej rodiny. Budete môcť nastaviť, aké informácie sa budú ľuďom zobrazovať o profile, obmedziť s kým môže vaše dieťa komunikovať online, zobraziť stav a históriu hrania hier a ešte oveľa viac. Tieto nastavenia sú dostupné buď z lokality Xbox.com, alebo z konzoly Xbox One. Nastavenia aplikácií a obsahu však môžete meniť len použitím konzoly. 

Ak máte Xbox 360, pozrite si Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosti online v Xboxe 360.

Na tejto stránke nájdete:

Informácie o nastavení limitov pre čas používania zariadenia, vek a obsah nájdete v časti Nastavenie obmedzení zobrazenia obsahu vo Windowse 10 a v konzole Xbox One, alebo sa môžete prihlásiť do svojho konta Microsoft a spravovať svoju rodinnú skupinu.

Spravovanie nastavení z lokality Xbox.com

Na zmenu nastavení konta nemusíte byť doma. Stačí prejsť do režimu online a zmeny môžete vykonať z lokality Xbox.com.

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia pre vás

 1. Prejdite na lokalitu Xbox.com a prihláste sa do svojho konta (musí to byť konto dospelej osoby).
 2. Vyberte svoj gamertag.
 3. Vyberte položku Nastavenia Xboxu. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie prepojenia  a potom vyberte položku Nastavenia Xboxu.
 4. Vyberte položku Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online.
 5. Vyberte kartu Zabezpečenie online v Xboxe One alebo vo Windowse 10 alebo kartu Ochrana osobných údajov. Skontrolujte aktuálne nastavenia, a aktualizujte tie, ktoré chcete zmeniť.
 6. Pred ukončením alebo prepnutím na inú kartu vyberte položku Uložiť. Ak pred prechodom na inú kartu neuložíte kartu, zmeny sa neuložia.

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia pre vaše dieťa

 1. Prejdite na lokalitu Xbox.com a prihláste sa do svojho konta (musí to byť konto dospelej osoby).
 2. Vyberte gamertag konta svojho dieťaťa.
 3. Vyberte položku Nastavenia Xboxu. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie prepojenia  a potom vyberte položku Nastavenia Xboxu.
 4. Vyberte položku Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online.
 5. Vyberte kartu Zabezpečenie online v Xboxe One alebo vo Windowse 10 alebo kartu Ochrana osobných údajov. Skontrolujte aktuálne nastavenia, a aktualizujte tie, ktoré chcete zmeniť.
 6. Pred ukončením alebo prepnutím na inú kartu vyberte položku Uložiť. Ak pred prechodom na inú kartu neuložíte kartu, zmeny sa neuložia.
 7. Povedzte dieťaťu, aby sa prihlásilo a potom odhlásilo zo svojho konta, aby ste sa uistili, že zmeny sa prejavili.

Správa nastavení z konzoly Xbox One

Nastavenia môžete zmeniť aj z konzoly.

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia vášho konta

 1. Prihláste sa do svojej konzoly Xbox.
 2. Stlačením tlačidla Xbox  na ovládači otvorte sprievodcu a prejdite na položky Systém  > Nastavenia  > Konto.
 3. V časti Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online vyberte položku Ochrana osobných údajov v Xboxe Live.
 4. Vyberte predvolené nastavenia alebo si nastavenia prispôsobte výberom položky Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť.

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia pre vaše dieťa

 1. Prihláste sa do svojej konzoly Xbox. 
 2. Stlačením tlačidla Xbox  na ovládači otvorte sprievodcu a prejdite na položky Systém  > Nastavenia  > Konto.
 3. V časti Účet vyberte položky Rodinné nastavenia > Spravovať členov rodiny.
 4. Vyberte dieťa, ktorého účet chcete aktualizovať.
 5. Vyberte položku Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online, potom vyberte predvolené nastavenia alebo nastavenia prispôsobte výberom položky Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť.

Spravovanie nastavení ochrany osobných údajov v aplikáciách

Keď si stiahnete aplikácie z Microsoft Storu do konzoly, každá aplikácia si vyžiada povolenie na prístup k údajom vo vašej konzole.

Povolenie prístupu aplikácie k údajom.

 1. Stlačením tlačidla Xbox  na ovládači otvorte sprievodcu, potom prejdite na položky Systém  > Nastavenia  > Konto > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online > Ochrana súkromia v aplikáciách.
 2. Začiarknutím políčok vedľa aplikácií udeľte povolenia. 

Ak ste prihlásení s detským kontom, dospelý sa bude musieť prihlásiť a poskytnúť aplikáciám povolenie na prístup k vašim údajom.

Povolenie prístupu aplikácie k údajom dieťaťa.

 1. Prihláste sa so svojím kontom dospelej osoby.
 2. Stlačením tlačidla Xbox  na ovládači otvorte sprievodcu a potom prejdite na položky Systém  > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodiny.
 3. Vyberte gamertag dieťaťa a vyberte položky Ochrana súkromia a bezpečnosť online > Ochrana súkromia v aplikáciách, aby ste mohli aplikáciám udeliť povolenie.

Riešenie problémov

Potrebujete ďalšiu pomoc? Prečítajte si tému Riešenie problémov so zmenou nastavení online bezpečnosti a ochrany osobných údajov v Xboxe One.