21. máj 2019 – KB4497934 (Zostava OS 17763.529)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Kľúčové zmeny:

 • Umožňuje používateľom vrátiť sa do hostiteľského prehliadača z kontajnera Windows Defender Application Guard (WDAG).
 • Rieši problém so zacyklením presmerovaní medzi prehliadačmi Microsoft Edge a Internet Explorer 11.
 • Aktualizuje súbor wininet.dll s cieľom zabrániť opätovnému vytváraniu riadiacich relácií protokolu FTP (File Transfer Protocol).
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že prehliadač Microsoft Edge skryje poznámky pridané do súboru PDF, ako sú ručne písané poznámky, zvýraznenia a komentáre.
 • Rieši problém, pri ktorom sa odstránia zásady práv používateľa v prípade všetkých užívateľov v skupine zabezpečenia, keď odoberiete niektoré zariadenie zo servera správy mobilných zariadení, alebo služba Microsoft Intune odstráni zásady práv používateľa.
 • Rieši problém, ktorý odpojí reláciu vzdialenej plochy, keď túto reláciu uzamknete prostredníctvom poskytovateľa poverení tretej strany.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Microsoft Office a ďalšie aplikácie zobrazujú výzvy na zadanie hesla po zmene hesla používateľského konta. Tento problém sa vyskytuje v prípade hybridných systémov pripojených k službe Azure Active Directory (AD).
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje automatickej inštalácii ovládacích prvkov ActiveX prostredníctvom proxy servera.
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje používateľovi prihlásiť sa do zariadenia Microsoft Surface Hub pomocou konta služby Azure Active Directory. Tento problém sa vyskytuje, pretože predchádzajúce odhlásenie nebolo úspešne dokončené.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie prihlásenia s chybou „Meno používateľa alebo heslo nie je správne“, keď sa používa prázdne alebo nulové heslo a je povolená ochrana Windows Defender Credential Guard.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť dočasné zlyhanie KRB_AP_ERR_MODIFIED pri prihlasovaní protokolom Kerberos v aplikáciách a službách nakonfigurovaných tak, aby používali skupinový účet spravovanej služby. K tomuto problému odchádza po automatickej aktualizácii hesla účtu služby.
 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť nástroju BitLocker šifrovať jednotky s údajmi, keď sú nakonfigurované politiky skupiny „Vynútiť šifrovanie jednotky v prípade pevných jednotiek údajov“.
 • Rieši problém, ktorý bráni sťahovať aktualizácie zo servera služby WSUS (Windows Server Update Services), keď sú zásady Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender nastavené tak, aby riadili, ktoré aktualizácie sa môžu nasadiť.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že udalosť 7600 v denníku udalostí servera DNS (Domain Name System) obsahuje nečitateľný názov servera.
 • Rieši problém, pri ktorom sa nepodarí zaznamenať čas posledného prihlásenia miestneho používateľa, ani keď tento používateľ pristupoval k sieťovému zdieľanému priečinu na danom serveri.
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje správnemu fungovaniu funkcie NumLock pri relácii funkcie Pomoc na diaľku, keď sa okno funkcie Pomoc na diaľku zaostrí a rozostrí.
 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Maroko.
 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Palestínsku samosprávu.
 • Rieši problém s údajmi ICU (International Components for Unicode), ktoré sa neaktualizovali pre časové pásmo a novú japonskú éru.
 • Rieši problém so skupinovou politikou „Povoliť odinštalovanie jazykových funkcií pri odinštalácii jazyka“.
 • Rieši problém, pri ktorom určujúci zdieľaný priečinok neodoberie popisovače protokolu SMB (Server Message Block), čo spôsobí, že server nakoniec prestane prijímať pripojenia pomocou protokolu SMB.
 • Rieši problém, pri ktorom sa systém Windows pokúša obnoviť certifikáty tokenov služby Azure Active Directory (AAD), keď nie je dostupné pripojenie k internetu. Tento problém nastáva pri overovaní v službe Azure Active Directory (AAD) a spomaľuje aplikácie.
 • Rieši problém s vlastnosťou scrollLeft v aplikácii Internet Explorer.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že v prípade prvkov <svg> prestane fungovať vykresľovanie.
 • Rieši problém s výkonmi priradeného prístupu (predtým celoobrazovkový režim), ktorý bráni používateľovi prihlásiť sa k profilu priradeného prístupu. To sa týka všetkých národných prostredí, keď miestna skupina správcov nepoužíva anglický tvar názvu „Administrators“. V zobrazovači udalostí sa zobrazí udalosť 31000 so zdrojom „Microsoft-Windows-AssignedAccess/Admin“ a chybovým hlásením o tom, že nemožno nájsť skupinu použitú na priradenie aplikácie.
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje virtuálnemu počítaču 2. generácie spustenie na hostiteľskom systéme Windows Server 2019 Hyper-V. V denníku udalostí Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin sa zobrazí udalosť s ID 18560 a správou „Názov virtuálneho počítača sa resetoval, pretože došlo k neopraviteľnej chybe virtuálneho procesora, ktorá spôsobila trojnásobnú chybu.“
 • Rieši problém v systémoch s povolenou ochranou priameho prístupu do pamäte (DMA) jadra pred spustením. Keď spustíte systém Windows v núdzovom režime, zobrazí sa modrá obrazovka s chybou „DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION“.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie zdieľania obrazovky v Skype, Skype for Business a službe Microsoft Teams. Nastáva z dôvodu konfliktu portov s rozsahom vyhradených portov v zariadeniach, ktoré povolili rolu Hyper-V.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje oneskorenie pri načítaní mnohých nepodpísaných zón DNS (Domain Name System) súvisiacich s funkciou DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Tento problém sa vyskytuje po nakonfigurovaní nasledovného nastavenia databázy Registry:

  Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Nastavenie: EnableFastLoadUnsignedZones

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 aktivuje funkciu. Hodnota 0 deaktivuje funkciu.

  Po zmene hodnôt databázy Registry reštartujte operačný systém alebo server DNS.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie
Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503327.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.
 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.
Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.
Pri pokuse o tlač z prehliadača Microsoft Edge alebo iných aplikácií typu Universal Windows Platform (UWP) sa môže zobraziť chyba: „Vyskytol sa nečakaný problém s konfiguráciou vašej tlačiarne. 0x80070007e.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4501371.

Po inštalácii aktualizácie KB4493509 sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“
 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10.
 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.
 2. V časti Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC vyberte položky Začíname a jednu z možností:
 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Internet Explorer 11 sa nemusí otvoriť, ak predvolený poskytovateľ vyhľadávania nie je nastavený alebo je nesprávny.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503327.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu mať zariadenia problémy s pripojením k niektorým zariadeniam v sieti (SAN), používajúcim internetové rozhranie malých počítačových systémov (iSCSI). Môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie v časti Systémového denníka Zobrazovača udalostí s ID udalosti 43 z iScsiPrt a opisom chyby „Cieľu sa nepodarilo odpovedať na požiadavku na prihlásenie načas.“ Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4509479.

Ako získať túto aktualizáciu


Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4499728) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4497934