Zostava 18362.113 Windows 10 Insider Preview

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1903

Súhrn


Spoločnosť Microsoft vydala novú súhrnnú aktualizáciu pre nasledujúce okruhy programu Windows Insider – pomalý okruh, rýchly okruh a okruh pre verzie Preview. Ak ste vykonali aktualizáciu na zostavu 18356.30 alebo novšiu, ponúkne sa vášmu zariadeniu táto zostava. Táto aktualizácia zahŕňa aj aktualizácie, ktoré sú súčasťou bežného mesačného cyklu vydávania. Kľúčové zmeny:

  • Poskytuje ochranu pred novou podtriedou rizika špekulatívneho spúšťania bočného kanála, známou ako Microarchitectural Data Sampling pre 64-bitovú (x64) verziu Windowsu (CVE-2019-11091, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Použite nastavenia databázy Registry, ako je opísané v článkoch Windows Client a Windows Server(Tieto nastavenia databázy Registry sú predvolene zapnuté pre vydania operačného systému Windows Client a pre vydania operačného systému Windows Server).
  • Rieši problém, ktorý znižuje výkon programu Internet Explorer, keď používate roamingové profily alebo nepoužívate zoznam kompatibility spoločnosti Microsoft.
  • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že pri použití písma MS UI Gothic alebo MS PGothic sa text, rozloženie alebo veľkosť bunky v porovnaní s Microsoft Excelom môže zúžiť alebo zväčšiť.
  • Pridáva „gov.uk“ do domén najvyššej úrovne HTTP prísneho zabezpečenia prenosov (HSTS TLD) pre Internet Explorer a Microsoft Edge.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže používateľom pri spúšťaní ochrany Windows Defender Application Guard alebo testovacieho prostredia (sandbox) pre Windows zobraziť chyba „0x800705b4“.

Pomocou prihlasovacích údajov lokálneho správcu vytvorte a nastavte nasledujúce kľúče databázy Registry v operačnom systéme hostiteľa a potom tohto hostiteľa reštartujte:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Containers\CmService\Policy]

DisableClone=dword:00000001

DisableSnapshot=dword:00000001

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Po inštalácii aktualizácie z 14. mája 2019 nemusia byť prostredníctvom aplikácií Internet Explorer 11 alebo Microsoft Edge dostupné niektoré weby s doménou gov.uk, ak nepodporujú protokol HSTS (HTTP Strict Transport Security). Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4505057.
Pri inštalácii tejto aktualizácie sa môže niektorým používateľom zobraziť chyba „0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING“. Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4505057.

Ako získať túto aktualizáciu


Pokiaľ chcete získať túto aktualizáciu, musíte sa zúčastniť programu Windows Insider (v pomalom alebo rýchlom okruhu alebo v okruhu pre verzie Preview) a súčasne používať zostavu Build Insider 18356.30 alebo vyššiu, aby sa táto aktualizácia stiahla a nainštalovala zo služby Windows Update automaticky. Účastníci programu Windows Insider si môžu navyše stiahnuť samostatný balík s touto aktualizáciou. Ak to chcete urobiť, prejdite na webovú lokalituKatalóg služby Microsoft Update

Ďalšie informácie


Požiadavky 

Musíte sa zúčastniť programu Windows Insider v rýchlom alebo pomalom okruhu alebo v okruhu pre verzie Preview a používať zostavu 18356.30 alebo novšiu.

Informácie o nahradení aktualizácie 

Táto aktualizácia nahrádza predchádzajúcu aktualizáciu 4497093.

Referencie


Ďalšie informácie o programe Windows Insider nájdete v našom blogu

Získajte informácie o terminológii, ktorú Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.