18. júna 2019 – KB4501371 (zostava OS 17763.592)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809Windows Server version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém s virtualizáciou Hyper-V na procesore AMD CPU so špecifickým krokovaním.
 • Rieši problém, ktorý v niektorých prípadoch zabraňuje správnemu otvoreniu prehliadača Microsoft Edge pri výbere prepojenia v rámci aplikácie. 
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje otvoreniu aplikácie pri použití nástroja príkazového riadka (cmd. exe) s možnosťami minimum (min) alebo maximum (max). 
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje aplikácii Kalkulačka používať nastavenie kalendára Gannen, keď je zapnutý. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068
 • Rieši problém, ktorý v určitých prípadoch bráni aplikácii Váš telefón pripojiť sa na Internet prostredníctvom webového servera proxy. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že rozhranie grafického zariadenia Windowsu (GDI +) vracia pre súbor pre Bahnschrift.ttf prázdny názov rodiny písma. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že pri používaní východoázijských miestnych nastavení prestane zariadenie opakovane reagovať. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že ukazovateľ myši zmizne, keď sa na pripojenie k relácii vzdialenej plochy Citrix XenDesktop Virtual Delivery agent (VDA) používa aplikácia Citrix Remote PC. Ďalšie informácie nájdete v téme Vysvetlenie aplikácie XenDesktop 7 Remote PC.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť že udalosť stlačenia a uvoľnenia myši niekedy vytvorí ďalšiu udalosť pohybu myši. 
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že UI prestane počas posúvania sa v okne na niekoľko sekúnd reagovať, ak máte otvorených mnoho podriadených okien. 
 • Rieši problém, ktorý môže pri prehrávaní mediálnych súborov v sľučke spôsobiť neočakávané zatvorenie prehrávača Windows Media Player. 
 • Rieši problém, ktorý počas inovácie bráni správnej migrácii politík SharedPC. 
 • Rieši problém, ktorý počas inovácie vytvára duplicitné priečinky profilov v prípade, že priečinky profilu boli predtým presmerované. 
 • Rieši problém, ktorý používateľom umožňuje vypnúť obrázok na pozadí prihlásenia, keď je aktivovaná politika „Počítač\Administrative šablóny\Ovládací panel \Prispôsobenie\Zabrániť zmene obrázka obrazovky uzamknutia a prihlásenia“. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje blikanie pracovnej plochy a panelu úloh na terminálovom serveri Windows Servera 2019 objavujúce sa po použití diskov používateľského profilu. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje stratu zvuku, keď sa Windows nereštartoval dlhšie ako 50 dní. 
 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu. 
 • Rieši problém, ktorý po inštalácii balíka staršej kumulatívnej aktualizácie zabraňuje aktivácii zariadení Internetu vecí (IoT). 
 • Rieši problém spôsobujúci zlyhanie aktualizácie podregistra používateľa pri publikovaní voliteľného balíka v skupine pripojenia po predchádzajúcom publikovaní skupiny pripojenia. 
 • Rieši problém, ktorý môže v niektorých situáciách, keď sa používa na vyvolanie poskytovateľa konfigurácie (CSP) CleanPC, zabraňovať správnemu použitiu zriaďovacieho balíka. 
 • Pri používaní Ovládania aplikácií v programe Windows Defender pridáva podporu konfigurovateľného bezpečného zoznamu zákazníka pre ovládacie prvky ActiveX. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie registrácie objektov COM v politike Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje používateľovi prihlásiť sa do zariadenia Microsoft Surface Hub pomocou konta adresárovej služby Azure Active Directory. Tento problém sa vyskytuje, pretože predchádzajúca relácia nebola úspešne ukončená. 
 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť systému Windows Information Protection (WIP) vo vynútení šifrovania na vymeniteľnom USB kľúči.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že Microsoft Edge a ďalšie aplikácie Universal Windows Platform (UWP) pri pokuse o tlač zobrazia chybu. Chyba: „V tlačiarni sa vyskytol neočakávaný problém s konfiguráciou. 0x80070007e.“ 
 •  Rieši problém, ktorý bráni antivírusovým filtrom v pripojení k zväzkom DirectAccess (DAX). 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že správa diskov a Program DiskPart prestanú pri prezentovaní niektorých vymeniteľných diskov Windowsu reagovať. 
 • Rieši problém s resetovaním počítača. 
 • Rieši problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri oprave ukladacích priestorov. 
 • Rieši problém, ktorý spúšťa aktualizáciu skupinovej politiky aj v prípade, že neexistujú žiadne zmeny politiky. Tento problém sa vyskytuje pri používaní rozšírenia na presmerovanie priečinka na strane klienta. 
 • Pri používaní aplikácie Windows Defender Application Guard v Microsoft Edge vylepšuje izolované prehľadávanie.
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie balíka Office 365 prestanú po otvorení fungovať v prípade, že sú nasadené ako balíky App-V.
 • Rieši problém s programovým posúvaním v aplikácii Internet Explorer 11. 
 • Rieši problém, ktorý môže pri pokuse rozbaliť, zobraziť alebo vytvoriť Vlastné zobrazenia v Zobrazovači udalostí zobraziť chybu, „Konzola MMC zistila chybu v module a vyloží ho“. Okrem toho aplikácia môže prestať reagovať alebo sa zavrie. Rovnaká chyba sa môže zobraziť aj pri použití filtra aktuálneho denníka v ponuke Akcia so vstavanými zobrazeniami alebo denníkmi.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že ovládače Realtek Bluetooth radio sa za určitých okolností po inštalácii aktualizácie zo 14. mája 2019 nespárujú alebo nepripoja.
 • Rieši problém s registráciami WinHTTP, ktoré zvyšujú veľkosť databázy Registry a oneskorujú spustenie operačného systému. Dochádza k tomu na zariadeniach, ktoré používajú súbory automatickej konfigurácie servera proxy (PAC) na definovanie spôsobu, akým webové prehliadače a agenti vyberajú vhodný server proxy. Ak chcete zastaviť prírastkový nárast databázy Registry, vykonajte nasledujúce aktualizácie:

Cesta: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Nastavenie: CleanupLeakedContainerRegistrations

Typ: DWORD

Hodnota: 1

Hodnota 1 odstraňuje existujúce registrácie; hodnota 0 (predvolená) zachováva existujúce registrácie.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie
Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.
 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.
Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.
Po inštalácii aktualizácie KB4493509sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“
 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10.
 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.
 2. V časti Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC vyberte položky Začíname a jednu z možností:
 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Vyšetrujeme správy o tom, že počas prvého prihlásenia sa na malom počte zariadení po inštalácii aktualizácií môže pri prvom prihlásení vytvoriť čierna obrazovka.

Ak chcete tento problém zmierniť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + Delete, potom vyberte tlačidlo Napájanie v pravom dolnom rohu obrazovky a vyberte položku Reštartovať. Vaše zariadenie by sa teraz malo normálne reštartovať.

Pracujeme na riešení a poskytneme aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu mať zariadenia problémy s pripojením k niektorým zariadeniam v sieti (SAN), používajúcim internetové rozhranie malých počítačových systémov (iSCSI). Môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie v časti Systémového denníka Zobrazovača udalostí s ID udalosti 43 z iScsiPrt a opisom chyby „Cieľu sa nepodarilo odpovedať na požiadavku na prihlásenie načas.“ Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4509479.

Ako získať túto aktualizáciu


Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4504369) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4501371