13. august 2019 – KB4511553 (zostava OS 17763.678)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809Windows Server version 1809Windows Server 2019, all versions

Stručný prehľad


 • Aktualizácie na zlepšenie zabezpečenia pri používaní Internet Explorera, Microsoft Edgeu, Bluetoothu, sieťových technológií a vstupných zariadení, ako sú myš, klávesnica alebo dotykové pero.

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zabezpečenia zahŕňa vylepšenia kvality. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém, ktorý môže brániť spusteniu zariadení alebo spôsobiť, že budú pokračovať v reštartovaní, ak sú pripojené k doméne, ktorá je nakonfigurovaná na používanie oblastí MIT Kerberos. Ovplyvnené sú radiče domény aj členovia domény.
 • Rieši problém s výnimkou používateľského rozhrania konzoly Windows Server Update Services (WSUS), ktorá sa vyskytuje pri rozbalení adresára Computers.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre platformu aplikácií a architektúru Windowsu, bezdrôtovú sieť Windowsu, úložisko a súborové systémy Windows, skriptovací nástroj Microsoft, Internet Explorer, komponenty Windows Input and Composition, kryptografiu vo Windowse, Windows Virtualization, siete dátových centier Windowsu, databázový stroj Microsoft JET, Windows Server, jadro Windowsu, Windows MSXML a Microsoft Edge.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie
Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.
 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.
Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.
Po inštalácii aktualizácie KB4493509sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“
 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10.
 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka: Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.
 2. V časti Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC vyberte položky Začíname a jednu z možností:
 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Vyšetrujeme správy o tom, že počas prvého prihlásenia sa na malom počte zariadení po inštalácii aktualizácií môže pri prvom prihlásení vytvoriť čierna obrazovka.

Ak chcete tento problém zmierniť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + Delete, potom vyberte tlačidlo Napájanie v pravom dolnom rohu obrazovky a vyberte položku Reštartovať. Vaše zariadenie by sa teraz malo normálne reštartovať.

Pracujeme na riešení a poskytneme aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Zariadenia, ktoré sa spúšťajú pomocou obrazov v prostredí Preboot Execution Environment (PXE) zo služieb Windows Deployment Services (WDS) alebo nástroja System Center Configuration Manager (SCCM), sa po inštalácii tejto aktualizácie na serveri WDS nemusia spustiť a zobrazí sa chyba Stav: 0xc0000001, informácie: Požadované zariadenie nie je pripojené alebo sa k nemu nedá získať prístup.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512534.

Aplikáciám a skriptom, ktoré volajú rozhranie NetQueryDisplayInformation alebo ekvivalent poskytovateľa WinNT, sa nemusí podariť vrátiť výsledky po prvej stránke údajov, často s 50 alebo 100 položkami. Pri žiadosti o ďalšie stránky sa môže zobraziť chyba „1359: vyskytla sa vnútorná chyba.“ Tento problém sa vyskytuje v tejto aktualizácii a vo všetkých aktualizáciách do 18. júna 2019. Pracujeme na riešení a poskytneme aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.
Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu aplikácie vytvorené pomocou jazyka Visual Basic 6 (VB6), makrá používajúce jazyk Visual Basic for Applications (VBA) a skripty alebo aplikácie používajúce verziu Visual Basic Scripting Edition (VBScript) prestať reagovať a môže sa zobraziť chyba „neplatné volanie procedúry“.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512534, čo je voliteľná aktualizácia. Je k dispozícii na nasledujúcich kanáloch vydaní:

 • Katalóg služby Microsoft Update.
 • Windows Update.
 • Microsoft Update.
 • Windows Server Update Services (WSUS).

Rovnako ako v prípade akejkoľvek voliteľnej aktualizácie, budete musieť Vyhľadať aktualizácie, ktoré chcete získať a nainštalovať. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Zákazníci služby Windows Update for Business by mali použiť aktualizáciu pomocou katalógu služby Microsoft Update alebo Windows Server update Services (WSUS).

Ako získať túto aktualizáciu


Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) a použitím opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4512937) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania K dispozícii Ďalší krok
Windows Update a Microsoft Update Áno Žiadne. Táto aktualizácia sa automaticky stiahne a nainštaluje zo služby Windows Update.
Katalóg služby Microsoft Update Áno Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.
Windows Server Update Services (WSUS) Áno

Táto aktualizácia sa automaticky synchronizuje s WSUS, ak nakonfigurujete Produkty a klasifikácie takto:

Produkt: Windows 10

Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4511553.