Definícia obmedzení v programe Microsoft Project

S U H R N

Každý typ obmedzenia v programe Microsoft Project je možné definovať ako vzorec s použitím týchto konvencií:

SZ = najskoršie možné začatie aktivity
NZ = najneskoršie možné začatie aktivity
SD = najskoršie možné dokončenie aktivity
ND = najneskoršie možné dokončenie aktivity
PZ = plánované začatie aktivity
PD = plánované dokončenie aktivity
DO = dátum obmedzenia

D A L S I E I N F O R M A C I E

Obmedzenia v programe Microsoft Project možno definovať nasledovne.

 • Čo najneskôr: úloha sa naplánuje na čo najneskorší termín tak, aby to nespôsobilo oneskorenie nasledujúcich úloh. Nepoužíva sa žiadny dátum obmedzenia.
  SZ=(vypočítaný)NZ
 • Čo najskôr: začiatok úlohy sa naplánuje na čo najskorší termín. Nepoužíva sa žiadny dátum obmedzenia.
  (plánovaný)SZ=(vypočítaný)SZ + časový sklz
 • Nekončí skôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia alebo neskôr.
  SD=DO (ak dátum<SD)
 • Nekončí neskôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia alebo skôr.
  ND=DO (ak dátum<ND)
 • Musí skončiť: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia. Po výbere tohto obmedzenia nebude možné úlohu presúvať na časovej mierke.
  SD,ND,PD=DO
 • Musí začať: začiatok úlohy sa naplánuje na dátum obmedzenia. Po výbere tohto obmedzenia nebude možné úlohu presúvať na časovej mierke.
  SZ,NZ,PZ=DO
 • Nezačína skôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa začala k dátumu obmedzenia alebo neskôr.
  SZ=DO (ak dátum<SZ)
 • Nezačína neskôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa začala k dátumu obmedzenia alebo skôr.
  NZ=DO (ak dátum<NZ)
Ďalšie informácie o obmedzeniach získate v dokumente Microsoft Project for Windows Reference alebo po zadaní dotazu so slovami:
winproj and constraint
Vlastnosti

ID článku: 74978 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky