Podpora prehrávania DirectShow pre súbory nahrané pomocou systému Windows XP Media Center Edition

S U H R N

Spoločnosť Microsoft vydala doplnok na aktualizáciu súčastí Stream Buffer Engine (SBE) a Encryptor/Decryptor (EncDec), ktoré sú obsiahnuté v balíku Windows XP Service Pack 1 (SP1). Ak chcete prehrať súbory, ktoré boli nahrané pomocou systému Windows XP Media Center Edition (súbory .dvr-ms), v počítači s nainštalovaným balíkom Windows XP SP1, prevezmite si aktualizáciu "Update for Windows XP Service Pack 1 (KB810243)" z webovej lokality Microsoft Windows Update. Ak chcete prevziať túto aktualizáciu, navštívte webovú lokalitu Microsoft Windows Update:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Súčasť SBE bola prvýkrát vydaná v balíku Windows XP SP1. Programy môžu SBE použiť na vyhľadanie, pozastavenie a nahrávanie živého videa, pričom nedôjde k prerušeniu prúdu údajov videa. Prechody medzi živým a nahraným obsahom sú úplne plynulé. Aktuálne súčasť SBE podporuje zdroje digitálneho videa (DV) a videa MPEG-2 pri rýchlosti snímania až 20 megabitov za sekundu (Mb/s). Relácie a vysielanie, ktoré je nahrané v systéme Windows XP Media Center Edition, sa ukladá do súborov s príponou .dvr-ms. Možnosť získania prístupu k súborom .dvr-ms pomocou rozhrania DirectShow závisí od politiky ochrany pred kopírovaním, ktorú nastavil vlastník obsahu alebo vysielateľ. Ak vysielateľ určí program ako chránený pred kopírovaním, môžete použiť funkciu PVR (Personal Video Recorder) v počítači so systémom Windows XP Media Center Edition (program si môžete tiež nahrať a pozrieť si ho neskôr), takéto súbory však nie je možné prehrať na inom osobnom počítači ani iných zariadeniach. Ľubovoľný nechránený TV obsah, ktorý bol nahraný v systéme Windows XP Media Center Edition, je možné prehrať na nasledujúcich zariadeniach:
 • Ľubovoľný osobný počítač so systémom Windows XP Media Center Edition s nainštalovanými najnovšími aktualizáciami
 • Ľubovoľný počítač so systémom Windows XP Home Edition SP1 alebo Windows XP Professional SP1 a prehrávačom Microsoft Windows Media Player 9 alebo iným prehrávačom založeným na rozhraní DirectShow kompatibilným so systémom Windows XP SP1 (v tomto prípade sa požaduje aktualizácia, popísaná v tomto článku)
Pamätajte, že súbory .dvr-ms obsahujú prúdy audia a videa MPEG-2. Na prehratie týchto súborov je potrebný nainštalovaný dekóder DVD kompatibilný so systémom Windows XP.

Požiadavky a odporúčania týkajúce sa prehrávania súborov .dvr-ms

 • Požiadavky:
  • Dekóder DVD založený na rozhraní DirectShow kompatiblilný so systémom Windows XP
 • Odporúčané vybavenie:
  • Procesor CPU s rýchlosťou 1 GHz a vyššou
  • Grafická karta s 32 a viac megabajtami (MB) videopamäte
Anglická verzia (US) tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Dátum   Čas   Verzia   Veľkosť Názov súboru
--------------------------------------------------------
26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 166,912 Encdec.dll
26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 219,136 Sbe.dll
09-Sep-2003 16:23 5.1.2600.1267 4,096 Verifmce.dll
Ak chcete odstrániť túto aktualizáciu, použite v ovládacom paneli ikonu Pridanie alebo odstránenie programov na odstránenie aktualizácie Windows XP Hotfix (SP2) [ďalšie informácie nájdete v článku KB810243].

Technická podpora pre x64-bit. verzie systému Windows

Výrobca vášho hardvéru poskytuje technickú podporu a asistenčné služby pre systémy Microsoft Windows x64. Výrobca hardvéru poskytuje podporu, pretože súčasť dodávky hardvéru tvorila 64-bitová verzia systému Windows. Výrobca hardvéru môže prispôsobiť inštaláciu 64-bit. systému Windows doplnením jedinečných súčastí. Tieto jedinečné súčasti môžu zahŕňať špecifické ovládače zariadení alebo voliteľné nastavenia pre maximalizáciu výkonu hardvéru. Spoločnosť Microsoft poskytne primeranú pomoc v prípade potreby technickej pomoci pri použití 64-bitovej verzie systému Windows. Možno však budete musieť kontaktovať priamo výrobcu. Výrobca je lepšie kvalifikovaný pre podporu softvéru, ktorý nainštaloval na hardvér.

Informácie o 64-bitovom vydaní systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Informácie o 64-bitových verziách systému Microsoft Windows Server 2003 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 810243 – Posledná kontrola: 13. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky