Postup pri zmene kódu Product Key v čase aktivácie

S U H R N

V tomto článku sa opisuje postup pri aktivácii systému Windows XP pomocou kódu Product Key, ktorý je iný ako kód Product Key použitý pri inštalácii systému Windows XP.

R I E S E N I E

Pri inštalácii alebo aktivácii systému Windows XP musíte zadať jedinečný kód Product Key. Ak nainštalujete systém Windows XP z originálneho disku CD na druhom počítači a potom si kúpite druhú kópiu systému Windows XP alebo druhú licenciu, produkt budete môcť aktivovať až po zmene kódu Product Key. Ak chcete upraviť kód Product Key v čase aktivácie, postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Aktivácia systému Windows.
  2. Kliknite na možnosť Áno, chcem aktivovať systém Windows cez telefón so zástupcom oddelenia služieb zákazníkom a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  3. Kliknite na položku Zmeniť kód Product Key, zadajte nový kód Product Key a potom kliknite na položku Aktualizovať.
  4. Kliknite na položku Telefonicky a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces aktivácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

V rámci aktivácie produktu sa overuje, či sa kód Product Key softvéru alebo identifikácia produktu (požadovaná v rámci inštalácie produktu) nepoužili na vyššom počte počítačov ako povoľuje licencia pre softvér. Počet aktivácií s použitím rovnakého kódu Product Key v jednom a tom istom počítači je neobmedzený. Aktivácia produktov bráni krádežiam softvéru tým, že obmedzuje počet možných aktivácií kódu Product Key v rôznych počítačoch.

Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

Poznámka: Pre maloobchodnú verziu systému Windows XP si môžete kúpiť dodatočnú licenciu na telefónnom čísle (877) 426-6010 (iba v USA).


Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

302806 Popis aktivácie produktov spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 810892 – Posledná kontrola: 6. 5. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky