Pri pokuse o vypnutie počítača sa zobrazuje hlásenie „Teraz môžete počítač bezpečne vypnúť“

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o vypnutie počítača so systémom Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows 2000 môže počítač prestať reagovať, pričom sa môže zobraziť nasledovné hlásenie:
Teraz môžete počítač bezpečne vypnúť.

P R I C I N A

Tento problém môže nastať v prípade splnenia niektorých z nasledovných predpokladov:
 • Počítač podporuje funkciu rozšírenej správy napájania (Advanced Power Management, APM), ale systém BIOS počítača kompatibilný s technológiou ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) nie je nakonfigurovaný správne a neumožňuje operačnému systému vypnúť napájanie.
 • Počas inovácie operačného systému nerozpoznal systém Windows, že počítač je kompatibilný s technológiou ACPI.
 • V počítači je nainštalovaný ovládač alebo služba výrobcu OEM, ktorá zabraňuje správnemu vypnutiu počítača.
 • Počítač nie je kompatibilný s technológiou ACPI.

R I E S E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:

Krok 1: Povolenie podpory rozšírenej správy napájania (APM)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Možnosti napájania.

  Poznámka: Ak používate systém Windows XP, kliknite v okne Ovládací panel na položku Prepnúť na klasické zobrazenie, aby bolo jednoduchšie postupovať podľa nasledovných krokov.
 2. Kliknite na kartu Rozšírená správa napájania (APM).

  Poznámka: Ak používate viaceré monitory, karta Rozšírená správa napájania (APM) nebude k dispozícii.
 3. Začiarknite políčko Povoliť podporu rozšírenej správy napájania (APM) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Overenie správnosti nastavení pamäte CMOS a systému BIOS

Upozornenie: Súčasťou tohto postupu môžu byť zmeny nastavení pamäte CMOS a systému BIOS. Nesprávnym nastavením systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Nastavenia v pamäti CMOS počítača vykonávate na vlastné riziko.

Chybné alebo poškodené nastavenia pamäte CMOS alebo systému BIOS môžu spôsobovať problémy so spúšťaním a vypínaním počítača. Informácie o správnom nastavení pamäte CMOS a systému BIOS počítača a o tom, ako ich skontrolovať a zmeniť, nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne jeho výrobca. Ak chcete overiť, či je systém BIOS počítača aktuálny, obráťte sa na výrobcu počítača a požiadajte ho o informáciu o prípadnej aktualizácii systému BIOS pre váš počítač.

Krok 3: Overenie kompatibility počítača s technológiou ACPI

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku System (Systém).
 2. Na karte Hardvér kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
 3. Rozbaľte vetvu Počítač. Zobrazí sa špecifikácia podobná nasledovnej:
  • Viacprocesorový osobný počítač s rozhraním ACPI
  • Jednoprocesorový osobný počítač s rozhraním ACPI
  • Osobný počítač s rozhraním ACPI
  • Compaq SystemPro Multiprocessor alebo kompatibilný
  • Jednoprocesorový osobný počítač s rozhraním MPS
  • Viacprocesorový osobný počítač s rozhraním MPS
  • Štandardné PC
  Ak je počítač uvedený ako Osobný počítač s rozhraním ACPI, prejdite na krok 4: Počítač je kompatibilný s technológiou ACPI.


  Ak je počítač uvedený ako Štandardné PC, je to príčinou daného problému. Môže byť ale možné tento problém obísť. Prejdite na krok 5: Počítač nie je kompatibilný s technológiou ACPI.

  Ak je počítač uvedený ako Štandardné PC, ale ste si istí, že je kompatibilný s technológiou ACPI, prejdite na krok 4: Počítač je kompatibilný s technológiou ACPI.

Krok 4: Počítač je kompatibilný s technológiou ACPI

Ak je počítač kompatibilný s technológiou ACPI, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. Skontrolujte, či je nainštalovaný niektorý z nasledovných programov:
  • ovládače pre myš Logitech,
  • softvér od spoločnosti Adaptec/Roxio,
  • softvér Zone Alarm,
 3. Ak je niektorý z týchto programov nainštalovaný, obráťte sa na jeho výrobcu so žiadosťou o aktualizáciu alebo program dočasne odstráňte.
 4. Pokúste sa vypnúť počítač a overiť, či sa daný problém takto nevyriešil.
 5. Ak problém naďalej pretrváva, určite pomocou nástroja Správca úloh, ktoré programy sú v počítači spustené. Manuálne ukončite každý z programov uvedených v nástroji Správca úloh a potom vypnite a reštartujte počítač a overte, či sa daný problém vyriešil. Postupujte nasledovne:

  Poznámka: Na karte Aplikácie nástroja Správca úloh nemusia byť uvedené všetky spustené programy.
  1. Stlačte klávesy CTRL+ALT+DELETE a potom kliknite na tlačidlo Správca úloh.
  2. Kliknite na kartu Aplikácie.
  3. V stĺpci Úloha kliknite na program, ktorý chcete ukončiť, a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.
  4. Zatvorte nástroj Správca úloh.
  5. Vypnite počítač.
 6. Ak problém naďalej pretrváva, obráťte sa na výrobcov prídavných zariadení v počítači (napríklad grafická alebo zvuková karta) so žiadosťou o najnovšie ovládače daných zariadení.
  Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcov hardvéru získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na číslo článku:

  65416 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)  60781 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)  60782 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

 7. Ak problém pretrváva aj po nainštalovaní aktuálnych ovládačov, pokúste sa ich obísť prevedením počítača na počítač kompatibilný s technológiou ACPI, a to zmenou ovládača vo vetve Počítač.

  Dôležité upozornenie: Tento postup obsahuje informácie o zmene ovládača vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer). Skôr, než túto zmenu vykonáte, uistite sa, že počítač je kompatibilný s technológiou ACPI a že viete, ako obnoviť funkčnosť systému Windows v prípade problémov.


  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  237556 Riešenie problémov s vrstvou HAL v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

  Upozornenie: Nesprávna úprava vrstvy HAL môže spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Nepokúšajte sa zmeniť štandardnú vrstvu HAL na vrstvu ACPI HAL, pokiaľ si nie ste istí, či je počítač kompatibilný s technológiou ACPI (napríklad pokiaľ viete, že vrstva ACPI HAL bola podporovaná pred inováciou operačného systému, alebo pokiaľ je možné potvrdiť podporu technológie ACPI v systéme BIOS). Nesprávna úprava vrstvy HAL môže spôsobiť, že počítač nebude možné spustiť. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy spôsobené nesprávnou zmenou vrstvy HAL môžu byť odstránené. Vrstvu HAL upravujete na vlastné riziko.

  Ak ste si istí, že počítač je kompatibilný s technológiou ACPI, postupujte nasledovne:
  1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Systém.
  2. Na karte Hardvér kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
  3. Rozbaľte vetvu Počítač a potom dvakrát kliknite na rozpoznanú vrstvu HAL (napríklad Štandardné PC).
  4. Kliknite na kartu Ovládač a potom na tlačidlo Aktualizovať ovládače.

   Poznámka: Vrstvu HAL je v nástroji Správca zariadení vo vetve Počítač možné zmeniť len z vrstvy HAL štandardného PC na vrstvu ACPI HAL. Ak zmeníte vrstvu ACPI HAL na štandardnú vrstvu HAL, nemusí byť možné spustiť počítač.

Krok 5: Počítač nie je kompatibilný s technológiou ACPI

Ak počítač nie je kompatibilný s technológiou ACPI, môžete tento problém obísť nainštalovaním zariadenia NT APM/Legacy. Pred inštaláciou zariadenia NT APM/Legacy musíte najprv zakázať zariadenie Microsoft ACPI Device, ak je nainštalované.

Ak chcete zakázať zariadenie Microsoft ACPI Device, postupujte nasledovne:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Systém.
 2. Na karte Hardvér kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 4. Rozbaľte položku Non-Plug and Play Drivers.
 5. Použite jeden z nasledovných postupov:
  • Ak sa v zozname nenachádza položka Microsoft ACPI Driver:

   Vo vetve NT APM/Legacy Support stromu zariadení by mala byť uvedená položka NT Apm/Legacy Interface Node. Mala by byť uvedená s červeným symbolom X, ktorý znamená, že zariadenie je zakázané.

   Pravým tlačidlo myši kliknite na položku NT Apm/Legacy Interface Node a potom kliknite na príkaz Povoliť.

   Po dokončení týchto krokov by sa mal systém Windows vypínať normálne.
  • Ak sa v položka Microsoft ACPI Driver v zozname nachádza, postupujte nasledovne:
   1. Dvakrát kliknite na položku Microsoft ACPI Driver.
   2. Kliknite na kartu Ovládač a potom v poli Typ kliknite na položku Zakázané.
   3. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
   4. Po reštartovaní systému Windows zopakujte tieto kroky a otvorte dialógové okno Microsoft ACPI Driver - vlastnosti, v ktorom kliknite na kartu Ovládač.

    Skontrolujte nasledovné skutočnosti:
    • V poli Typ je uvedená položka Zakázané.
    • V časti Stav je uvedená položka Zastavené.
    Po overení, či je zariadenie Microsoft ACPI Device zakázané, nainštalujte podľa nasledovných krokov zariadenie NT APM/Legacy:
   5. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Pridať hardvér.
   6. Keď Sprievodca nastavením hardvéru ukončí vyhľadávanie nového hardvéru, kliknite na prepínač Áno, hardvér je už pripojený a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   7. Prejdite na koniec zoznamu Nainštalovaný hardvér, kliknite na položku Pridať nové hardvérové zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   8. Kliknite na prepínač Inštalovať hardvér vybratý ručne v zozname (rozšírené nastavenie) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   9. V zozname Bežné typy hardvéru kliknite na položku NT Apm/Legacy Support a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   10. Kliknite na položku NT Apm/Legacy Interface Node a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   11. Znova kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Počítač by sa mal teraz vypínať normálne.

Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.


Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:

266169 Riešenie problémov s úsporným režimom, režimom hibernácie a vypínaním počítača v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

257562 Režim hibernácie a režim spánku nie sú k dispozícii pri používaní ovládača Standard VGA (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

313290 Po inovácii na systém Windows XP nie je možné vypnúť počítač (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

237551 Pri používaní terminálových služieb sú vypnuté funkcie rozšírenej správy napájania (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

259889 Vo viacprocesorovej konfigurácii nie je k dispozícii úsporný režim (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

255182 Na ovládacom paneli Možnosti napájania nie je k dispozícii karta Režim dlhodobého spánku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

197477 Systém nemožno prepnúť do úsporného režimu, pretože... (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

257199 Pri prechode do úsporného režimu alebo režimu hibernácie sa zobrazuje chybové hlásenie o chybe ovládača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

247480 Po nastavení režimu hibernácie v počítači s modemom sa zobrazuje chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

247290 V počítačoch bez batérií nie je k dispozícii úsporný režim (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

252471 Chybové hlásenie: Správca služby Vymeniteľný ukladací priestor odmieta požiadavku na prepnutie systému do režimu hibernácie alebo odstavenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

259623 Úsporný režim je k dispozícii len v počítačoch s batériou alebo počítačoch kompatibilných s technológiou ACPI (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

211205 Prenosné počítače Dell a IBM nemožno prepnúť do režimu odstavenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

247238 Pri povolenej rozšírenej správe napájania v počítači IBM ThinkPad 380XD nie je v dialógovom okne Vypnúť počítač k dispozícii možnosť úsporného režimu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

211271 Po inštalácii alebo odinštalácii programu McAfee AntiVirus 3.1.4 v systéme Windows 2000 nemožno prejsť do režimu hibernácie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 810903 – Posledná kontrola: 16. 11. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky