Program Internet Explorer ukladá obrázky ako rastrové obrázky (súbory .bmp)

S U H R N

Keď v programe Microsoft Internet Explorer uložíte obrázok, v predvolenom nastavení sa uloží ako rastrový obrázok (.bmp). Možnosť uloženia obrázka s inou príponou než .bmp nie je k dispozícii. Toto správanie sa vyskytuje aj v prípadoch, keď majú obrázky iný formát (napríklad .gif alebo .jpeg).


Ak napríklad pravým tlačidlom myši kliknete na obrázok z webovej lokality a potom kliknete na položku Uložiť obrázok ako, v poli Názov súboru sa zobrazí názov súboru Bez názvu a v poli Typ súboru bude vybratá položka Rastrový obrázok (*.bmp).

P R I C I N A

Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak bol do priečinka SystemRoot\Downloaded Program Files na pevnom disku prevzatý poškodený súbor programu (napríklad objekt ActiveX alebo objekt jazyka Java).

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, vyprázdnite obsah priečinka Temporary Internet Files a potom odstráňte súbory v priečinku Downloaded Program Files, ktoré sú označené ako Neznáme alebo Zničené. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer (ak ešte nie je spustený).
 2. Odstráňte obsah priečinka s Temporary Internet Files. Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Všeobecné.
  3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory.
  4. Keď sa zobrazí výzva na odstránenie všetkých dočasných internetových súborov, kliknite na tlačidlo OK.
 3. V priečinku Downloaded Program Files na pevnom disku odstráňte súbory, ktoré sú v zozname uvedené ako Neznáme alebo Zničené. Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Všeobecné.
  3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Nastavenie.
  4. Kliknite na tlačidlo Zobraziť objekty.

   Zoznam programových súborov, ktoré sa nachádzajú v priečinku SystemRoot\Downloaded Program Files na pevnom disku, sa zobrazí v okne Downloaded Program Files.
  5. V stĺpci Stav si všimnite súbory, ktoré sú označené ako Neznáme alebo Zničené. Odstráňte tieto súbory. Urobíte to tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na požadovaný súbor a potom kliknete na položku Odstrániť.
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.
  7. Zatvorte okno Downloaded Program Files a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
 4. V programe Internet Explorer uložte obrázok a zistite, či je problém vyriešený.

  Ak problém pretrváva aj po odstránení prevzatých programových súborov, ktoré sú v zozname označené ako Neznáme alebo Poškodené, skúste odstrániť aj ostatné prevzaté programové súbory v zozname.

  Poznámka: Ak budete niektorý zo súborov odstránených z priečinka Downloaded Program Files nabudúce potrebovať, zobrazí sa v programe Internet Explorer výzva na prevzatie súboru na pevný disk.
Ak vykonáte tieto kroky a problém bude naďalej pretrvávať, premiestnite celý priečinok s dočasnými internetovými súbormi na nové umiestnenia. Ak chcete premiestniť priečinok, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Nastavenie v časti Dočasné internetové súbory.
 4. Kliknite na tlačidlo Premiestniť priečinok.
 5. V dialógovom okne Hľadanie priečinka vyberte nové umiestnenie priečinka a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Nastavenie.
 7. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie s upozornením, kliknite na tlačidlo Áno:
  Systém Windows vás teraz odhlási, aby sa mohlo dokončiť premiestnenie dočasných internetových súborov.
  Chcete pokračovať?
  (Všetky ostatné zmeny boli uložené.)
  Systém Windows vás automatický odhlási z počítača.
 8. Znova sa prihláste do počítača.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o odstránení podobného problému nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na jednotlivé čísla článkov:

260650 Program Internet Explorer neukladá grafické súbory v správnom formáte (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

250747 Po kliknutí pravým tlačidlom myši a vybratí príkazu Uložiť obrázok ako sa obrázok neuloží so správnou príponou (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 810978 – Posledná kontrola: 14. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky