Zisťovanie problémov s digitálnym podpisovaním v systéme Windows XP

P R I Z N A K Y

V počítači so systémom Microsoft Windows XP sa môžu prejaviť niektoré z nasledujúcich problémov s digitálnym podpisovaním:
 • Keď použijete nástroj Systémové informácie na zobrazenie podpísaných ovládačov, ktoré sú nainštalované v počítači (v nástroji Systémové informácie kliknite na položku Softvérové prostredie a potom na položku Podpísané ovládače), žiadne zo zariadení sa nezobrazí v zozname ako podpísané. V stĺpci Podpísaný sa pre každé zariadenie zobrazí hodnota Nie alebo Nie je k dispozícii.
 • Pri pokuse o použitie programu Microsoft Internet Explorer na zobrazenie webovej lokality Microsoft Windows Update (http://update.microsoft.com) sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
  Software Update Incomplete

  The Windows Update software did not update successfully.

  Send error number to Microsoft (0x800B0004)

  Software Update Incomplete

  The Windows Update software did not update successfully.

  Send error number to Microsoft (0x800b0001)
 • Nedá sa pripojiť k zabezpečeným webovým lokalitám. Pri pokuse o zobrazenie zabezpečenej lokality sa v okne prehľadávača zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
  Stránka sa nedá zobraziť.
 • Pri inštalácii nových ovládačov alebo programov, ktoré používajú digitálne podpisy, sa do súboru Setupapi.log zapíše nasledujúce chybové hlásenie:
  NázovSúboru sa bude inštalovať (Politika=Ignorovať).
  Chyba 0x800b0003: Zadaný dôveryhodný poskytovateľ nepodporuje, alebo nepozná zadaný formulár predmetu.
 • Keď reštartujete počítač po preinštalovaní programu Microsoft Internet Explorer 6 vykonaním postupu z nasledujúceho článku databázy Knowledge Base, zobrazí sa chybové hlásenie informujúce, že program Internet Explorer nie je digitálne podpísaný:
  318378 Preinštalovanie a oprava programov Internet Explorer a Outlook Express v systéme Windows XP

 • Prihlásenie do služby Windows Messenger alebo MSN Explorer nemusí byť úspešné, alebo môže uplynúť časový limit služby MSN Explorer počas prijímania e-mailových správ.
 • V poli Poznámky na kartách Zvuk a Zobrazenie diagnostického nástroja DirectX sa môžu zobraziť položky podobné nasledujúcim:
  Súbor NázovSúboru nie je digitálne podpísaný. Táto informácia znamená, že ovládač nebol testovaný v laboratóriách Windows Hardware Quality Labs spoločnosti Microsoft. Od výrobcu môže byť možné získať podpísaný ovládač hardvérového zariadenia.
 • Pri inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) alebo novšieho sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Inštalátor balíka Service Pack 1 nemohol overiť integritu súboru Update.inf. Skontrolujte, či je na tomto počítači spustená kryptografická služba.
 • Pri pokuse o aktiváciu vydania Plus! DME (Digital Media Edition) cez Internet sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
  Proces aktivácie Microsoft Plus! nemohol aktivovať vydanie Microsoft Plus! Digital Media Edition z nasledujúceho dôvodu:


  Vydanie Microsoft Plus! Digital Media Edition nemožno teraz aktivovať, pretože sprievodca Microsoft Plus! Activation Wizard nedokáže preniesť informácie do služby aktivácie produktov spoločnosti Microsoft. Skontrolujte, či je počítač pripojený na Internet a akciu zopakujte.

P R I C I N A

Tieto problémy môžu naznačovať, že je poškodená súčasť systému Windows XP, ktorá spracováva digitálne podpisy.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť toto správanie, znovu zaregistrujte súbor Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll a Cryptdlg.dll. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do príkazového riadka zadajte príkaz regsvr32 softpub.dll a stlačte kláves ENTER.
 4. Kliknite na tlačidlo OK, keď sa zobrazí hlásenie oznamujúce, že proces DllRegisterServer v súbore Softpub.dll bol úspešný.
 5. Opakujte kroky 1 až 4 tiež s nasledujúcimi súbormi: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll a Cryptdlg.dll.
 6. Zadajte exit a stlačením klávesu ENTER zavrite nástroj Príkazový riadok.
Vlastnosti

ID článku: 813442 – Posledná kontrola: 3. 2. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky