Zvýšenie herného výkonu počítača

S U H R N

Tento článok obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu zvýšiť výkon počítača pri hraní ktorejkoľvek z hier uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

Nižšie sú uvedené najčastejšie príznaky nízkeho herného výkonu:
 • prerušené prehrávanie videoklipov,
 • nízka rýchlosť snímok videa,
 • prerušované hranie hry,
 • prerušované zobrazenie videa alebo nízka kvalita zobrazenia videa,
 • skreslené prehrávanie zvuku.

Kroky na odstránenie problému

Postup 1: Analýza súčastí počítača

Niektoré hry dokážu určiť výkon vášho počítača a prispôsobiť sa danej úrovni. Ak však nastavenia hry manuálne nakonfigurujete na úroveň, ktorú vaša grafická karta a procesor neumožňujú dosiahnuť, výkon hry bude nižší.

Zmeny nastavení hry sa odporúčajú vykonávať po jednej, aby ste mohli určiť, či spôsobujú nejaký rozdiel. Ak chcete vykonať úpravy, otvorte hru, kliknite na položku Settings (display) (Nastavenie zobrazenia) a potom zapnite alebo vypnite požadované nastavenie.

Systémy Windows Vista a Windows 7 obsahujú nástroj s názvom Informácie o výkone a nástroje. Tento nástroj uvádza základné skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows v danom počítači. Toto skóre uvádza výkon a celkovú kapacitu hardvéru počítača.

Ak chcete zobraziť toto základné skóre, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Systém a údržba a potom kliknite na položku Informácie o výkone a nástroje.
 2. Skontrolujte základné a sekundárne skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows v danom počítači. Ak ste nedávno inovovali hardvér a chcete určiť, či sa skóre zmenilo, kliknite na položku Aktualizovať moje skóre. Ak sa sekundárne a základné skóre nezobrazujú, kliknite na položku Ohodnotiť tento počítač.
Ak chcete získať ďalšie informácie o význame základného skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a potom kliknite na položku Ďalšie informácie o základnom skóre počítača:Ak problém pretrváva, prejdite na postup 2.

Postup 2: Reštartovanie počítača pomocou čistého spustenia

Pri spúšťaní systému Microsoft Windows sa spolu s operačným systémom môže automaticky spúšťať ďalší softvér. Tieto programy a služby môžu zahŕňať antivírusové a systémové pomôcky, ktoré môžu zasahovať do hry. Keď počítač spustíte použitím čistého spustenia, zabránite automatickému spusteniu týchto programov.

Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny správcov. Ak je počítač pripojený k sieti, dokončeniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky.

Podrobný postup čistého spustenia počítača získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
331796 Čisté spustenie počítača na zabránenie zasahovaniu programov spustených na pozadí do hry alebo aktuálneho programu

Po vykonaní čistého spustenia vyprázdnite priečinok Temp. Ak chcete vyprázdniť priečinok s dočasnými súbormi systému Windows, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadaťzadajte reťazec %temp% a stlačte kláves ENTER.
 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vybrať všetko.
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Odstrániť.
 4. Kliknite na tlačidlo Áno.
 5. Otestujte hru.
Poznámka: Priečinok s dočasnými súbormi je umiestnený v priečinku každého používateľa. Jeho cesta je nasledujúca:
C:\Používatelia\meno používateľa\AppData\Local\Temp
Ak problém pretrváva, prejdite na postup 3.

Postup 3: Aktualizácia ovládača grafickej a zvukovej karty

Použite jeden z nasledujúcich postupov:
 • Obráťte sa na výrobcu grafickej karty za účelom získania a inštalácie najnovšej verzie jej ovládača.
 • Obráťte sa na výrobcu zvukovej karty za účelom získania a inštalácie najnovšej verzie jej ovládača.

Krok 1: Určenie názvu a výrobcu grafickej karty

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dxdiag a potom stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Obrazovka.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položky Názov a Výrobca.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.

Krok 2: Určenie názvu a poskytovateľa zvukovej karty

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dxdiag a potom kliknite na položku dxdiag.exe v zozname Programy.
 2. Kliknite na kartu Zvuk.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položku Názov a potom v časti Ovládače vyhľadajte položku Poskytovateľ.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.
Ak problém pretrváva, prejdite na postup 4.

Postup 4: Zvýšenie výkonu hier pre viacerých hráčov

Hry, ktoré hrá menej hráčov, dosahujú lepší výkon ako hry s veľkým počtom hráčov. Ak chcete zvýšiť výkon hry pre viacerých hráčov, ktorá sa hrá prostredníctvom siete LAN alebo internetu, pri jej nastavovaní znížte počet hráčov, ktorí ju môžu hrať. Znížte tiež počet hráčov, ktorí sú pripojení k hre.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 5.

Postup 5: Nastavenie s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia.
  Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 2. Na karte Spresnenie kliknite v časti Výkon na tlačidlo Nastavenie.
 3. Na karte Vizuálne efekty kliknite na položku Nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti systému.
 5. Otestujte hru.


Ak problém pretrváva, prejdite na postup 6.

Postup 6: Kontrola chýb na pevnom disku

 1. Ukončite všetky otvorené programy.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku pevného disku, ktorá môže byť poškodená.
 4. Kliknite na položku Vlastnosti a potom na kartu Nástroje.
 5. V časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať.
 6. Začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov.
 7. Začiarknite políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory.
 8. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
Ďalšie informácie o nákupe osobného počítača, ktorý je navrhnutý tak, aby vyhovoval vysokým požiadavkám súčasných počítačových hier, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 815069 – Posledná kontrola: 25. 7. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky