Ako nastaviť klientsky server proxy pomocou súboru databázy Registry

S U H R N

Tento článok popisuje spôsob vytvorenia súboru databázy Registry systému Windows na konfigurovanie nastavenia servera proxy na klientskom počítači, ktorý používa program Microsoft Internet Explorer alebo Windows Internet Explorer.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Aktualizovaním databázy Registry klientskeho počítača je možné automaticky konfigurovať nastavenie servera proxy na klientskom počítači. Na tento účel vytvorte súbor databázy Registry, ktorý bude obsahovať požadované nastavenie databázy Registry, a potom ho distribuujte do klientskeho počítača pomocou dávkového súboru alebo prihlasovacieho skriptu.

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP
Ak chcete konfigurovať nastavenie servera proxy na klientskom počítači, na zadanie informácií o serveri proxy do databázy Registry vytvorte nasledovný súbor .reg:
Regedit4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MigrateProxy"=dword:00000001
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"ProxyServer"="http://ProxyServername:80"
"ProxyOverride"="<local>"
V tomto súbore je ProxyServername názvom vášho servera proxy.

Na konfigurovanie nastavenia servera proxy v klientskych počítačoch môžete použiť aj súpravu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Ďalšie informácie o súprave IEAK na nachádzajú na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 819961 – Posledná kontrola: 28. 4. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky