Opraviť Runtime chyby v programe Internet Explorer

Čo je chyba v režime Runtime?

Chyba v režime runtime je softvér alebo hardvér problém, ktorý zabraňuje správnemu programu Internet Explorer. Chyby v režime runtime môže dochádzať, ak webová lokalita používa kód html, ktorý nie je kompatibilný s funkciami webového prehľadávača.

Ktorú chybu runtime potrebujete opraviť?


Riešenie "runtime error" správy v programe Internet Explorer sa líši v závislosti od typu chyby v režime runtime, ktoré sa zobrazí.

Poznámka: Tento článok obsahuje riešenie len pre chybové hlásenie, ktoré vyzerá takto:
Chyba
Vyskytla sa chyba v režime Runtime.
Chcete spustiť ladenie?
: Číslo
Chyba: charakter chyby skriptu

42
 

43
 

Riešenie

Keďže tento typ chybového hlásenia na vás nevzťahuje, môžete jeho zobrazovaniu zabrániť. Chcete urobiť, postupujte nasledovne v program Internet Explorer:
 1. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet. Alebo stlačte kombináciu klávesov ALT + T a potom stlačte kláves O.
 2. V dialógovom okne Možnosti siete Internet kliknite na kartu Spresnenie .
 3. Kliknutím vyberte Vypnúť ladenie skriptov (Internet Explorer) a Vypnúť ladenie (iné) skriptov políčka a potom zrušte začiarknutie políčka Zobraziť upozornenie pri každej chybe skriptu .

  44
   

 4. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti siete Internet .
Teraz prejdite na"Vyriešil sa problém?".

Vyriešil sa problém?

Ak chcete zistiť, či tento postup problém vyriešil, otvorte alebo obnovte webovú lokalitu, ktorá chybu spôsobila.
 • Ak webová lokalita zobrazí a funguje správne, a runtime chybové hlásenie sa nezobrazí, problém je vyriešený. Nezabúdajte, že sa môže zobraziť upozornenie o chybe webovej stránky v stavovom riadku programu Internet Explorer. Však môžete ignorovať chybu webovej stránky. Ak počítač s viacerými používateľmi, musíte tiež prihlásiť ako iný používateľ a opakujte tieto kroky pre ostatných používateľov.
 • Ak sa na webovej lokalite stále alebo nefunguje správne, problém môže byť v samotnej webovej lokalite. No overíte buď máte prístup k inému počítaču alebo počítača musíte nastaviť pre viacerých používateľov. Ak máte prístup k inému počítaču, pokúste sa zobraziť stránku z neho. Ak je váš počítač nastavený pre viacerých používateľov, prihláste sa ako iný používateľ a pokúste sa zobraziť stránku znova.
  • Ak sa webová lokalita zobrazí a funguje správne je iný počítač alebo denník iného používateľa, problém počítača alebo prihlásenia môže byť v konfigurácii programu Internet Explorer. Ak chcete vyriešiť tento problém, prejdite do časti "Podobné problémy a riešenia" .
  • Ak sa na webovej lokalite stále alebo nefunguje správne, problém je pravdepodobne v samotnej webovej stránke. Tak môžete spojiť s vlastníkom webovej stránky a požiadať ho o vyriešenie problému.

Podobné problémy a riešenia

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, skúste obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer alebo Interaktívny Pomocník programu Internet Explorer:
 • Webové lokality nezobrazujú alebo nefungujú správne.
 • Nemôžete otvoriť program Internet Explorer.
 • Chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

  Microsoft Visual C++ Runtime Library
  Runtime Error!
  Program: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  Neštandardné ukončenie programu
Ak sa po použití interaktívneho Pomocníka pre program Internet Explorer, webových lokalít stále nezobrazujú alebo nefungujú správne, môžete kontaktovať technickú podporu pre program Internet Explorer

Ak sa chyby skriptu na viacerých webových lokalitách, Zobraziť článok databázy Knowledge Base 308260 ďalšie informácie o riešení problémov.

Ďalšie informácie

Ak sa chybové hlásenie nižšie obnoviť nastavenia programu Internet Explorer.

45
 

Všeobecné informácie o riešení problémov, navštívte nasledujúce Microsoft Website:
Vlastnosti

ID článku: 822521 – Posledná kontrola: 24. 2. 2017 – Revízia: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

Pripomienky