K dispozícii je aktualizácia Windows XP SP1 USB 1.1 a 2.0

S U H R N

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu pre ovládače USB obsiahnuté v balíku Windows XP Service Pack 1 (SP1), ktorá sa vzťahuje na nasledujúce súčasti systému:

Správa napájania

 • Myš USB sa nemusí dať použiť (alebo sa jej pohýbaním nemusí podariť zobudiť počítač) po prepnutí počítača do úsporného režimu alebo režimu dlhodobého spánku, keď ste pri jeho prepínaní práve pohybovali myšou USB. Keď sa vyskytne táto chyba, počítač je možné zobudiť pomocou tlačidla napájania bez toho, aby došlo k strate funkčnosti. Všeobecne platí, že je lepšie myšou USB nepohybovať, až kým sa úplne nedokončí prepínanie počítača do úsporného režimu alebo režimu dlhodobého spánku, a to aj po nainštalovaní tejto aktualizácie.
 • Počítač sa automaticky reštartuje namiesto toho, aby sa prepol z režimu dlhodobého spánku, alebo sa zobrazí hlásenie o závažnej chybe (STOP 0x000000A in Usbport.sys).
 • Radič USB 2.0 neprejde do režimu selektívneho vypínania. Z dôvodu tohto správania nemôže procesor prejsť do stavu napájania C3 (Clock-Stopped) po odpojení zariadenia z rozbočovača USB 2.0, ktorý je zapojený do radiča USB EHCI.

  Poznámka. Funkcia selektívneho vypnutia umožňuje selektívne vypínať ovládače zariadení USB, keď systém zistí, že sú zariadenia nečinné. Keď zariadenie znovu použijete (napríklad pohnete myšou USB), ovládač dané zariadenie zapne. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá pre správu napájania prenosných počítačov.
 • Zariadenie USB po prepnutí z režimu S1 alebo S3 nepracuje. Keď dôjde k tomuto správaniu, počítač môže po reštartovaní prestať reagovať.

Plug and Play

 • Pri použití pomôcky Bezpečné odstránenie hardvéru a následnom okamžitom odstránení ukladacieho zariadenia USB, ktoré je pripojené priamo k počítaču, sa môže počítač automaticky reštartovať alebo sa môže zobraziť hlásenie upozorňujúce na závažnú chybu (STOP 0x0000007E in Usbhub.sys).

  Poznámka. Táto chyba sa vyskytuje v zriedkavých prípadoch.

Izochrónne zariadenia Hi-Speed

 • Izochrónne zariadenia Hi-Speed USB používajú viac než 80 percent kapacity procesora (CPU).
 • Pri pozeraní prúdového videa cez izochrónnu kameru Hi-Speed USB 2.0 môžu ostatné zariadenia USB prestať pracovať alebo sa ich výkon zníži. Napríklad reproduktory USB môžu prestať prehrávať zvuk alebo myš pripojená k rovnakému rozbočovaču môže mať prerušovaný pohyb. Po zastavení prúdového videa v kamere môžu reproduktory znovu začať prehrávať zvuk. Ak sa zvuk nespustí, po zastavení kamery bude pravdepodobne nutné znovu spustiť (reštartovať) prehrávanie zvuku. Takéto správanie sa môže prejaviť, keď sú všetky zariadenia pripojené k rovnakému rozbočovaču USB 2.0.
 • Mikrofón vstavaný v izochrónnej kamere Hi-Speed USB 2.0 nemusí fungovať. Ďalšie informácie o tomto type správania vám poskytne výrobca hardvéru.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o balíku Service Pack

Na odstránenie tohto problému si zaobstarajte najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP Service Pack

Informácie o súboroch na prevzatie

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Informácie o inštalácii

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte sa prihlásiť ako správca a použiť príslušné prepínače inštalácie.

Ak chcete overiť, či je táto aktualizácia inštalovaná v počítači, porovnajte verzie aktualizovaných súborov v počítači so súbormi uvedenými v tomto článku v časti Informácie o súboroch, alebo sa uistite, že je hodnota DWORD Installed nastavená na hodnotu 1 v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Predpoklady

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte sa prihlásiť ako správca a musí byť nainštalovaný balík Windows XP SP1. Systémy Windows XP Tablet PC Edition a Windows XP Media Center Edition už balík SP1 obsahujú.

Požiadavka na reštartovanie

Na dokončenie inštalácie tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Stav vo vzťahu k predchádzajúcim aktualizáciám

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne iné aktualizácie.

Prepínače inštalácie

Táto aktualizácia umožňuje použiť pri inštalácii nasledujúce prepínače:

 • /? Zobrazí zoznam prepínačov inštalácie.
 • /u Použije režim automatickej inštalácie.
 • /f Vynúti ukončenie ostatných programov pri vypnutí počítača.
 • /n Nevytvorí zálohu súborov určených na odstránenie.
 • /o Prepíše súbory OEM bez zobrazenia výzvy.
 • /z Nereštartuje počítač po dokončení inštalácie.
 • /q Použije tichý režim bez zásahu používateľa.
 • /l Zobrazí zoznam nainštalovaných rýchlych opráv.
 • /x Extrahuje súbory bez spustenia ich inštalácie.


Ak chcete napríklad nainštalovať aktualizáciu x86 bez akéhokoľvek zásahu používateľa, použite nasledujúci príkaz:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Ak chcete aktualizáciu x86 nainštalovať bez vynútenia reštartovania počítača, použite nasledujúci príkaz:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Poznámka. Tieto prepínače je možné kombinovať a zadať ich ako súčasť jedného príkazu.

Informácie o súboroch

Verzia tejto opravy v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Nasledujúce súboru sa inštalujú do priečinka %Windir%\System32.

Windows XP SP 1

Dátum     Čas  Verzia    Veľkosť   Názov súboru  Platforma ----------------------------------------------------------------- 3. júl 2003 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 3. júl 2003 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 3. júl 2003 17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 3. júl 2003 17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 3. júl 2003 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 3. júl 2003 17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 3. júl 2003 17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 3. júl 2003 17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 3. júl 2003 17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 3. júl 2003 17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 3. júl 2003 17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 3. júl 2003 17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Poznámka. Vzhľadom na závislosti súborov a požiadavky inštalácie alebo odinštalácie môžu tieto aktualizácie obsahovať vyšší počet súborov.

Informácie o odinštalovaní

Na odinštalovanie tejto aktualizácie použite nástroj Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Kliknite na položku Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 a potom na tlačidlo Odstrániť.

Správcovia systémov môžu na odinštalovanie tejto aktualizácie použiť nástroj Spuninst.exe. Súbor programu Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Tento nástroj podporuje nasledovné inštalačné prepínače:

 • /? Zobrazí zoznam prepínačov inštalácie.
 • /u Použije režim automatickej inštalácie.
 • /f Vynúti ukončenie ostatných programov pri vypnutí počítača.
 • /z Nereštartuje počítač po dokončení inštalácie.
 • /q Použije tichý režim bez zásahu používateľa.

Zatiaľ neimplementované funkcie

 • Pravidelné izochrónne prenosy

  • Spoločnosť Microsoft podporuje len periodické izochrónne audio na vstupe zvuku. Spoločnosť Microsoft testovala jeho fungovanie len s ovládačom zvuku, ktorý je súčasťou systému Windows XP.
  • Podpora periodických izochrónnych prenosov je obmedzená na zariadenia používajúce 8 a menej rámov.
  • Ovládač zvuku od spoločnosti Microsoft podporuje len vysokorýchlostné zariadenia na periodické izochrónne prenosy používajúce osem rámov.
 • Selektívne vypnutie USB

  • Počítač sa nedokáže prepnúť do stavu napájania C3, ak je k nemu pripojené jedno alebo viaceré zariadenia USB alebo sa načítali ovládače, ktoré nepodporujú funkciu selektívneho vypínania. Všetky zariadenia v systéme musia podporovať selektívne vypínanie, inak počítač nedokáže prejsť do stavu napájania C3.
 • Používanie šírky pásma
  • Správca zariadení obsahuje na strane vlastností hostiteľských radičov USB kartu Spresnenie, na ktorej je zobrazená informácia o šírke pásma zbernice, ktorú zaberajú zariadenia USB. Použitie šírky pásma zariadeniami USB, ktoré sa zobrazuje pre radič USB 2.0 Enhanced Host Controller, nie je správne. Budúca verzia operačného systému Windows bude správne prepočítavať informáciu o používaní šírky pásma vysokorýchlostnými zariadeniami USB.
  • Výpočty šírky pásma pre rozbočovače typu single/multi-TT budú ošetrené v budúcom vydaní operačného systému Windows.

Známe problémy

Ďalšie informácie o známych problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii tejto aktualizácie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

826959 Pri pokuse o prepnutie počítača z úsporného režimu alebo režimu dlhodobého spánku pomocou zariadenia USB počítač prestane reagovať (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Poznámka. Hlavným prínosom funkcie selektívneho vypínania USB je softvérové obídenie aktuálnych radičov USB, ktoré bránia procesoru v prechode do stavu napájania C3, kým je zariadenie USB v stave D0.

 • Používateľské rozhranie USB v systéme Windows XP nepodporuje viac než 10 hostiteľských radičov.
 • Ak pri prepínaní do úsporného režimu pohybujete zariadením USB, počítač sa nemusí podariť úspešne zobudiť pomocou zariadenia USB. Takéto správanie sa zvyčajne prejaví, ak je myš pripojená k externému rozbočovaču USB. Keď sa prejaví toto správanie, počítač je možné zobudiť pomocou tlačidla napájania bez toho, aby došlo k strate funkčnosti.
 • Počítač sa nemusí podariť zobudiť pomocou zariadenia USB, ak počítač prepnete do stavu napájania riadeného systémom (S1, S3 alebo S4) v čase, kedy sa toto zariadenie používa.

  Ak zariadenie USB generuje signalizáciu na obnovenie používania zariadenia počas tohto času, hostiteľský radič, zariadenie USB alebo oboje sa môžu prepnúť do stavu, v ktorom nedokážu rozpoznať a spustiť akciu zobudenia počítača. Ak chcete odstrániť toto správanie, je nutné aktualizovať systém BIOS alebo inú súčasť, ktorá podporuje funkciu zobudenia GPE v počítači.
 • Ladenie cez port USB 2.0 nie je v tomto čase možné.
 • Systém USB 2.0 Legacy BIOS nie je v tomto čase podporovaný.
 • Funkcie, ktoré boli pridané do rozhrania Enhanced Host Controller Interface Specification for Universal Serial Bus (EHCI) po verzii 0.96, nie sú podporované. Ďalšie informácie o rozhraní EHCI nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Intel:
 • Popisovače Interface Association Descriptors nie sú podporované. Ďalšie informácie o popisovačoch Interface Association Descriptors nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti USB Implementers Forum Inc.:
 • Používateľské rozhranie na hlásenie informácií o šírke pásma nie je podporované na vysokorýchlostných hostiteľských radičoch. Používateľské rozhranie šírky pásma (v Správcovi zariadení na karte Spresnenie) môže zobraziť nesprávnu informáciu o používaní pásma v systéme Windows XP. Spoločnosť Microsoft môže pridať presnejší algoritmus na vypočítanie používania šírky pásma za radičom EHCI alebo rozbočovačmi USB 2.0 typu single/multi-TT (Transaction Translator) v budúcom vydaní operačného systému.
 • Počítač po zobudení z úsporného režimu nerozpozná klávesnicu Microsoft USB Natural Keyboard Elite. Toto správanie sa občas prejaví na počítači IBM ThinkPad T23.
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Vlastnosti

ID článku: 822603 – Posledná kontrola: 27. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky