Riešenie problémov s poškodením databázy Registry

S U H R N

V tomto článku sa popisuje riešenie problémov s poškodením databázy Registry.

Ak sa počítač nereštartuje, údaje databázy Registry môžu byť poškodené. Môžu sa zobrazovať rozličné chybové hlásenia. Môže ísť napríklad o tieto hlásenia:
Systém Windows sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Systém Windows sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Systém Windows sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Chyba systémového podregistra
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Chyba súboru databázy Registry} Databáza Registry nemôže načítať podregister (súbor): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive alebo jeho denník alebo náhradnú položku. Je poškodený, chýba alebo sa doň nedá zapisovať.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Existuje mnoho možných príčin poškodenia podregistra. Najpravdepodobnejšou príčinou je stav, keď sa počítač vypína a príčinu neviete presne určiť, pretože počítač počas vypínania ruší načítanie procesov a ovládačov. Niekedy je ťažké zistiť príčinu poškodenia databázy Registry. V nasledujúcich sekciách sa popisujú tri možné príčiny problému a uvádzajú sa kroky na vyriešenie problému.

Zlyhanie napájania

Zlyhanie napájania alebo iná udalosť nepredvídaného vypnutia môže zapríčiniť poškodenie podregistra. Ak chcete určiť, či je príčinou problému takáto udalosť, skontrolujte výskyt položiek ID 6008 udalosti. Položky udalosti ID 6008 indikujú, že došlo k nepredvídanému vypnutiu. V takom prípade mohol určitý proces upravovať časť podregistra, pričom došlo k prerušeniu napájania počítača pred dokončením zmeny. Podregister tým zostal v nekonzistentnom stave. Pri reštartovaní sa operačný systém pokúša načítať podregister a môže naraziť na údaje podregistra, ktoré sa nedajú interpretovať, pričom sa môžu zobraziť chybové hlásenia uvedené v sekcii Súhrn tohto článku.

Poškodenie súborov a chybný hardvér

Môžu byť poškodené iné súbory. Musíte určiť, či sú poškodené iba podregistre alebo či sú poškodené iné súbory (systémové a údajové). Ak sa poškodenie netýka iba podregistrov, môže byť zapríčinené chybným hardvérom. Môže ísť o hardvér, ktorý súvisí so zapisovaním na disk, napríklad:
 • Pamäť RAM
 • Vyrovnávacia pamäť
 • Procesor
 • Radič pevného disku
Ak máte podozrenie, že ide o chybný hardvér, dodávateľ hardvéru musí dôkladne preskúmať stav všetkých súčastí počítača.

Pri vypínaní sa zapisovalo do databázy Registry

Ak sa jeden alebo dva podregistre neustále poškodzujú bez zjavného dôvodu, problém pravdepodobne nastáva pri vypínaní a nedá sa zistiť, kým nedôjde k pokusu o načítanie podregistra pri najbližšom reštarte. Pri tomto scenári sa podregister zapisuje na disk pri vypínaní počítača a tento proces môže zastaviť počítač alebo súčasť v počítači pred dokončením zapisovania.

Riešenie problému

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne.
 1. Zálohujte databázu Registry.

  Jeden z nástrojov, ktoré môžete použiť na zálohovanie podregistrov, je Konzola na obnovenie. Ďalšie informácie o zálohovaní, úprave a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

  322756 POSTUP: Zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systémoch Windows XP a Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  322755 Ako zálohovať, upravovať a obnovovať databázu Registry v systéme Windows 2000
  323170 POSTUP: Zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows 4.0 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 2. Skontrolujte hardvér, disk, ovládače firmvéru a systém BIOS. Postupujte pri tom nasledovne: Tieto kroky môžu vyžadovať prerušenie používania počítača.
  1. Overte, či procesor nie je pretaktovaný.
  2. Overte, či denníky udalostí v systéme neobsahujú udalosť ID 9, ID 11 alebo ID 15 (alebo ľubovoľnú kombináciu týchto udalostí). Tieto udalosti môžu indikovať problémy s hardvérom, ktoré je potrebné riešiť.
  3. Spustite program chkdsk zadaním príkazu v príkazovom riadku s prepínačom /r pre disk obsahujúci súbory podregistra. Tento príkaz pomôže overiť, či sa na probléme nepodieľa oblasť disku obsahujúca podregistre.
  4. Použite najnovšie revízie firmvéru pre radiče disku a použite príslušné verzie ovládačov. Overte, či sú ovládače podpísané a či máte nainštalované príslušné revízie firmvéru.
  5. Overte, či ste v počítači použili najnovšie aktualizácie systému BIOS.
 3. Po dokončení kroku 2 sa nemusí prejaviť žiadna zmena v správaní počítača. Aby prestalo dochádzať k poškodeniu, pokúste sa pred vypnutím počítača zavrieť všetky spustené procesy. Je možné, že budete môcť zúžiť problém na jediný proces. Aj v prípade, že proces identifikujete, nemusíte mať možnosť zabrániť zrušeniu načítania súčasti pred zapísaním do podregistra. Ak však proces zastavíte pred vypnutím počítača, môže to zabrániť poškodeniu podregistra.
 4. Po dokončení kroku 3 a 4 – ak sa neprejaví žiadna zmena v správaní počítača – porovnajte podregistre. Zaznamenajte nepoškodený a poškodený podregister a porovnajte ich pomocou nástroja, ako je napríklad Windiff.exe. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  171780 Použitie nástroja WinDiff na porovnanie súborov databázy Registry (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 5. Určite sekciu podregistra, ktorá narastá. Ak sa zdá, že problémová oblasť podregistra príliš narastá, môže sa dať určiť, ktorá sekcia narastá, a danú informáciu priradiť procesu zapisujúcemu do podregistra.
Vlastnosti

ID článku: 822705 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky