POSTUP: Zmena predvoleného nastavenia veľkosti jednotky MTU (Maximum Transmission Unit) pre pripojenia PPP alebo VPN

S U H R N

Tento článok krok za krokom popisuje spôsob upravovania databázy Registry s cieľom zmeny predvoleného nastavenia veľkosti jednotky MTU (maximum transmission unit) pre pripojenia prostredníctvom protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) alebo pripojenia k sieti VPN (virtual private network).

Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP využívajú pevnú veľkosť jednotky MTU nastavenú na 1 500 bajtov pre všetky pripojenia PPP a 1 400 bajtov pre všetky pripojenia VPN. Toto nastavenie je predvolené pre klientov PPP, klientov VPN, servery PPP a servery VPN so spusteným vzdialeným prístupom a presmerovanímK pripojeniam PPP patria pripojenia prostredníctvom modemu, pripojenia k sieti ISDN (Integrated Services Digital Network) alebo priame káblové pripojenia prostredníctvom nulového sériového kábla alebo paralelného kábla. Pripojenia VPN sú pripojenia prostredníctvom protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) alebo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol).


Poznámka Metódy uvedené v tomto článku použite na zmenu v databáze Registry, ktorej výsledkom bude úprava nastavení veľkosti jednotky MTU. Ak sa po úprave nastavení veľkosti jednotky MTU vyskytnú akékoľvek problémy alebo pokles výkonu, odstráňte tie kľúče databázy Registry, ktoré ste pridali.

späť na začiatok

Zmena nastavenia jednotky MTU pre pripojenia PPP

Ak chcete, aby sme za vás zmenili nastavenie jednotky MTU pre pripojenia PPP, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Keď sa počas inštalačného procesu zobrazí príslušná požiadavka, zadajte požadovanú veľkosť jednotky MTU v rozsahu od 1 do 1 500.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešimAk chcete zmeniť nastavenie jednotky MTU pre pripojenia PPP, pridajte hodnotu DWORD protokolu ProtocolType, hodnotu DWORD protokolu PPPProtocolType a hodnotu DWORD protokolu ProtocolMTU do tohto kľúča databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Postupujte podľa uvedených krokov.

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúci podkľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Pridajte podkľúč Protocols (v prípade, ak ešte neexistuje). Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  2. Zadajte reťazec Protocols a stlačte kláves ENTER.
 4. Pridajte podkľúč 0 (nula) do podkľúča Protocols. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na podkľúč Protocols, ktorý ste vytvorili v kroku č. 3.
  2. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  3. Zadajte text 0 (nula) a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite na podkľúč 0, ktorý ste vytvorili v kroku č. 4.
 6. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 7. Do poľa Údaje hodnôt zadajte textový reťazec ProtocolType a kliknite na tlačidlo OK.
 8. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 9. Do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 800, skontrolujte, či je vybratá Šestnástková hodnota v časti Číselná sústava, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 10. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 11. Zadajte reťazec PPPProtocolType a stlačte kláves ENTER.
 12. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 13. Do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 21, skontrolujte, či je vybratá Šestnástková hodnota v časti Číselná sústava, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 14. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 15. Zadajte reťazec ProtocolMTU a stlačte kláves ENTER.
 16. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 17. V časti Číselná sústava kliknite na hodnotu Desiatková, zadajte požadovanú veľkosť jednotky MTU do poľa Údaje hodnôt a kliknite na tlačidlo OK.
 18. Zatvorte Editor databázy Registry.
 19. Reštartujte počítač.
späť na začiatok

Zmena nastavenia jednotky MTU pre pripojenia na sieť VPN

Ak chcete, aby sme za vás zmenili nastavenie jednotky MTU pre pripojenia VPN, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Keď sa počas inštalačného procesu zobrazí príslušná požiadavka, zadajte požadovanú veľkosť jednotky MTU v rozsahu od 1 do 1 500.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete zmeniť nastavenie jednotky MTU pre pripojenia VPN, pridajte hodnotu DWORD protokolu ProtocolType, hodnotu DWORD protokolu PPPProtocolType a hodnotu DWORD protokolu TunnelMTU do tohto kľúča databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Postupujte podľa uvedených krokov.

Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúci podkľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Pridajte podkľúč Protocols (v prípade, ak ešte neexistuje). Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  2. Napíšte reťazec Protocols a stlačte kláves ENTER.
 4. Pridajte podkľúč 0 (nula) do podkľúča Protocols. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na podkľúč Protocols, ktorý ste vytvorili v kroku č. 3.
  2. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  3. Zadajte text 0 (nula) a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite na podkľúč 0, ktorý ste vytvorili v kroku č. 4.
 6. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 7. Do poľa Údaje hodnôt zadajte textový reťazec ProtocolType a kliknite na tlačidlo OK.
 8. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 9. Do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 800, skontrolujte, či je vybratá Šestnástková hodnota v časti Číselná sústava, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 10. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 11. Zadajte reťazec PPPProtocolType a stlačte kláves ENTER.
 12. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 13. Do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 21, skontrolujte, či je vybratá Šestnástková hodnota v časti Číselná sústava, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 14. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 15. Zadajte text TunnelMTU a stlačte kláves ENTER.
 16. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 17. V časti Číselná sústava kliknite na hodnotu Desiatková, zadajte požadovanú veľkosť jednotky MTU do poľa Údaje hodnôt a kliknite na tlačidlo OK.
 18. Zatvorte Editor databázy Registry.
 19. Reštartujte počítač.
späť na začiatok

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o veľkosti jednotky MTU v systéme Microsoft Windows NT 4.0 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

183229 Služba RAS používa pevnú veľkosť jednotky TCP/IP MTU

Ďalšie informácie o protokole PPP nájdete v dokumente Request for Comments (RFC) 1548. Ak o ne máte záujem, navštívte túto webovú lokalitu fóra Internet Engineering Task Force (IETF): späť na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 826159 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky