Ako prispôsobiť panel miest v dialógových oknách Otvoriť a Uložiť ako v balíku Office

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informácie o databáze Registry systému Windows pre pokročilých používateľov
Tento článok obsahuje informácie z nasledovného článku, ktorý už nie je dostupný: 282087

S U H R N

V tomto článku je popísané, ako prispôsobiť panel miest v balíku Microsoft Office. Panel miest sa nachádza na ľavej strane dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako v programoch balíka Microsoft Office.

Pre panel miest sú k dispozícii nasledovné prispôsobenia.

Ako pridať položky na panel miest

Ak chcete pridať položku na panel miest v balíku Office 2002 alebo v balíku Office 2003, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ľubovoľného programu balíka Office kliknite na položku Otvoriť.
 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte položku, ktorú chcete pridať na tablu obsahu. Napríklad v zozname Kde hľadať kliknite na tlačidlo Moje dokumenty. Na table Obsah kliknite na položku Moje obrázky.
 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu miest.
Ak chcete pridať položku na panel miest v balíku Office 2007, použite tento postup:
 1. V ľubovoľnom programe balíka Office 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Officetlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, pre ktoré chcete vytvoriť odkaz na paneli Moje miesta.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na paneli Moje miesta pod existujúcimi odkazmi a potom kliknite na položku Pridať názov priečinka. Nový odkaz sa zobrazí na konci panela Moje miesta.
Poznámka. Na panel miest môžete pridať až 256 položiek.

Ako odstrániť položky z panela miest

Ak chcete odstrániť položku z panela miest v balíku Office 2002 alebo v balíku Office 2003, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ľubovoľného programu balíka Office kliknite na položku Otvoriť.
 2. Na paneli Moje miesta kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
Ak chcete odstrániť položku z panela miest v balíku Office 2007, použite tento postup:
 1. V ľubovoľnom programe balíka Office 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Officetlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. V dialógovom okne Otvoriť kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
Poznámka. Nasledovné predvolené položky, ktoré sa zobrazujú na paneli miest, nie je možné odstrániť ani premenovať.

Balíky Office 2003 a Office 2007
 • Naposledy použité
 • Pracovná plocha
 • Moje dokumenty
 • Tento počítač
 • Miesta v sieti
Office 2002
 • História
 • Moje dokumenty
 • Pracovná plocha
 • Obľúbené položky
 • Miesta v sieti
Tieto položky je možné skryť z panela miest. Ak chcete vidieť príklad, ako skryť miesto Štandardné, pozrite si sekciu Odkaz na položku databázy Registry.

Ako premenovať položky na paneli miest

Ak chcete premenovať položku na paneli miest v balíku Office 2002 alebo v balíku Office 2003, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ľubovoľného programu balíka Office kliknite na položku Otvoriť.
 2. Na paneli Moje miesta kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Premenovať.
 3. V dialógovom okne Premenovať miesto zadajte požadovaný názov a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete premenovať položku na paneli miest v balíku Office 2007, použite tento postup:
 1. V ľubovoľnom programe balíka Office 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Officetlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Na paneli Moje miesta kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Premenovať.
 3. V dialógovom okne Premenovať zadajte požadovaný názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako zmeniť usporiadanie položiek na paneli miest

Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na paneli miest v balíku Office 2002 alebo v balíku Office 2003, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ľubovoľného programu balíka Office kliknite na položku Otvoriť.
 2. Na paneli Moje miesta kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete presunúť, a potom kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.
Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek na paneli miest v balíku Office 2007, použite tento postup:
 1. V ľubovoľnom programe balíka Office 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Officetlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Na paneli Moje miesta kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete presunúť, a potom kliknite na položku Posunúť nahor alebo na položku Posunúť nadol.

Ako zmeniť veľkosť ikon na paneli miest

Ak chcete zmeniť veľkosť ikony pre určitú položku na paneli miest v balíku Office 2002 alebo v balíku Office 2003, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ľubovoľného programu balíka Office kliknite na položku Otvoriť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel Moje miesta a potom kliknite na položku Malé ikony alebo na položku Veľké ikony.
Ak chcete zmeniť veľkosť ikony pre určitú položku na paneli miest v balíku Office 2007, použite tento postup:
 1. V ľubovoľnom programe balíka Office 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Officetlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel Moje miesta a potom kliknite na položku Malé ikony alebo položku Veľké ikony.

Ako upraviť databázu Registry tak, aby sa skryli položky pracovnej plochy

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Predvolené ikony na paneli miest môžete skryť tak, že upravíte databázu Registry systému.

Poznámka. Na paneli miest sa musí vždy zobrazovať aspoň jedna ikona. Ak sa pokúsite odstrániť všetky predvolené ikony na paneli miest, ikona Pracovná plocha sa neskryje. Ak pridáte jednu vlastnú ikonu, namiesto ikony Pracovná plocha sa bude zobrazovať táto ikona. Ak chcete skryť položku Pracovná plocha na paneli miest, použite tento postup:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Rozbaľte nasledovný podkľúč.

  Office 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.
 5. V dialógovom okne Exportovať súbor databázy Registry zadajte hodnotu Export to Office do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 6. Kliknite na tlačidlo Pracovná plocha.
 7. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 8. Do poľa Nová hodnota č. 1 zadajte hodnotu Show a potom stlačte kláves ENTER.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Show a potom kliknite na príkaz Zmeniť.
 10. V dialógovom okne Úprava hodnoty DWORD zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Zatvorte Editor databázy Registry.

Odkaz na položku databázy Registry

Položky na paneli miest sú obsiahnuté v nasledovnom kľúči databázy Registry.

Office 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places
Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Kľúč Places obsahuje nasledovné dva podkľúče:
 • StandardPlaces
 • UserDefinedPlaces

Podkľúč StandardPlaces

Tento podkľúč obsahuje nasledovných päť kľúčov zodpovedajúcich piatim predvoleným položkám, ktoré sa zobrazujú na paneli miest:
NÁZOV KĽÚČAPOLOŽKA PANELA MIEST
DesktopPracovná plocha
MyComputerTento počítač
MyDocumentsMoje dokumenty
PublishingMiesta v sieti
RecentHistória

Podkľúč UserDefinedPlaces

Tento podkľúč obsahuje kľúče zodpovedajúce kľúčom pridaným na panel miest. Kľúče v nasledovnej tabuľke sú príkladmi kľúčov v podkľúči UserDefinedPlaces:
NÁZOV KĽÚČAPOLOŽKA PANELA MIEST
Place0položka pridaná na prvé miesto
Place1položka pridaná na druhé miesto
Place2položka pridaná na tretie miesto
Nasledovné hodnoty je možné použiť pre kľúče, ktoré sú obsiahnuté v kľúčoch StandardPlaces aj UserDefinedPlaces:
NÁZOVTYPMOŽNOSTI ÚDAJOV
ViewDWORD{1=List, 2=Details, 3=Summary, 4=Preview}
ArrangeByDWORD{1=Name, 2=Type, 3=Size, 4=Date}
SortAscending DWORDBoolovská hodnota na vzostupné a zostupné zoradenie.
IndexDWORDRelatívna pozícia na paneli miest.
ShowDWORDNula na skrytie miesta Štandardné.
Vlastnosti

ID článku: 826214 – Posledná kontrola: 19. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky