Dostupný súhrnný balík bezdrôtových aktualizácií pre systém Windows XP

S U H R N

Spoločnosť Microsoft uverejnila súhrnný balík aktualizácií pre systém Microsoft Windows XP, ktorý obsahuje rýchle opravy a aktualizácie popísané v nasledujúcom zozname. Rýchle opravy a aktualizácie, ktoré obsahuje tento súhrnný balík, sú tiež zahrnuté v aktualizácii Windows XP Service Pack 2. Ďalšie informácie o najnovšom balíku Service pack pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Tento malý a kompletný súhrn aktualizácií je jednoduchým mechanizmom na spravovanie bezdrôtových opráv.

Touto aktualizáciou sa riešia nasledujúce problémy:
 • Pri pripojení k bezdrôtovej sieti dochádza k veľkému oneskoreniu.

  Po prihlásení k bezdrôtovej sieti pomocou overenia 802.1x môže trvať 30 až 60 sekúnd, kým sa nadviaže sieťové spojenie. Tento problém sa vyskytuje, pretože služba Wireless Zero Configuration sa oneskorí pri pokuse o spustenie. Služba Wireless Zero Configuration sa nespustí načas, pretože závisí od komponentu NETMAN, ale komponent NETMAN sa pri spustení ešte nenačítal.
 • Pre bezdrôtové rozhranie sa zobrazí nesprávny stav média.

  Keď je váš počítač jediným počítačom v bezdrôtovej sieti, ktorá je v režime ad-hoc, ikona bezdrôtového sieťového pripojenia môže nesprávne ukazovať, že je pripojený bezdrôtový sieťový adaptér.
 • Položky používateľského rozhrania sú nesprávne preložené do iných jazykov.

  Niektoré položky používateľského rozhrania v balíku Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access (WPA), ktorý je popísaný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base, sú v niektorých ázijských jazykoch nesprávne preložené:
  815485 Prehľad aktualizácie bezdrôtového zabezpečenia WPA v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Zabezpečenie WPA nefunguje správne v zmiešaných režimoch AES/TKIP.

  Zabezpečenie WPA nefunguje správne s prístupovým bodom, ktorý je konfigurovaný pre šifrovanie AES (Advanced Encryption Standard) na prenosy unicast a pre šifrovanie TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) na širokopásmové prenosy.
 • Zabezpečenie WPA je predvolene nastavené na slabšie schémy šifrovania.

  Podľa predvoleného nastavenia vyberie bezdrôtový klient po ponuke na pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou schémy šifrovania TKIP alebo AES slabšiu schému šifrovania.
 • V režime inom ako WEP bezdrôtový klient nesprávne odpovie na kľúčové hlásenie RC4.

  Po pripojení pomocou bezdrôtového pripojenia šifrovaného použitím schémy AES systém Windows nesprávne odpovie na hlásenie šifrovacieho algoritmu RC4.
 • Nedá sa opätovne pripojiť k preferovanej sieti po neúspešnej výmene kľúčov.

  Keď je operácia výmeny kľúčov bezdrôtových klientov neúspešná, klient sa nepripojí a zablokujú sa všetky pokusy o automatické opätovné pripojenie. Potom je potrebné pokúsiť sa o manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti.
 • Počítadlo neúspešných pripojení prostredníctvom overenia 802.1x sa po úspešnej výmene kľúčov nevynuluje.

  Služba Wireless Zero Configuration udržiava počítadlo neúspešných overení a pokusov o výmenu kľúča. Keď sa však bezdrôtový klient úspešne overí a vykoná sa výmena kľúčov, toto počítadlo sa automaticky nevynuluje.
Táto aktualizácia rieši aj problémy popísané v nasledujúcich článkoch databázy Knowledge Base:
822596 Protokol DHCP nezíska novú adresu, keď protokol EAP vykoná opätovné overenie cez prístupové body s odlišnými podsieťami IP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
826239 Malé oneskorenie pri prihlásení k sieti počas používania bezdrôtového sieťového pripojenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka Táto aktualizácia nezahŕňa závislosť od súboru Nwlinkipx.sys, ktorý spôsobí zastavenie odpovedania programu Internet Explorer, ak sa zmenia konfigurácie IPX v systéme s použitou rýchlou opravou Q826942. Použite rýchlu opravu Q834565 po oprave Q826942, čím sa vyrieši problém chýbajúcej závislosti.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Predpoklady

Táto aktualizácia vyžaduje systém Windows XP Service Pack 1 (SP1). Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Windows XP Service pack nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Tento balík so súhrnnými aktualizáciami nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Windows XP, 32-bitové verzie
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
--------------------------------------------------------------
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 99 840 Dhcpcsvc.dll
06-Feb-2004 21:01 5.1.2600.1331 168 192 Ndis.sys
10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331 12 416 Ndisuio.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1 630 720 Netshell.dll
10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331 84 864 Nwlnkipx.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57 344 Wzcdlg.dll
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31 232 Wzcsapi.dll
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282 112 Wzcsvc.dll
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586 752 Xpsp2res.dll
Windows XP, 64-bitové verzie
  Dátum     Čas  Verzia       Veľkosť Názov súboru   Platforma
--------------------------------------------------------------------
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 308 736 Dhcpcsvc.dll IA-64
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 579 328 Ndis.sys
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 40 960 Ndisuio.sys
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 2 736 128 Netshell.dll IA-64
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 329 856 Nwlnkipx.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 99 840 Wdhcpcsvc.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1 630 720 Wnetshell.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57 344 Wwzcdlg.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31 232 Wwzcsapi.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282 112 Wwzcsvc.dll x86
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586 752 Wxpsp2res.dll x86
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 117 760 Wzcdlg.dll IA-64
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 65 024 Wzcsapi.dll IA-64
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 687 104 Wzcsvc.dll IA-64
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586 240 Xpsp2res.dll IA-64

Informácie o inštalácii

Štandardná verzia tejto aktualizácie podporuje nasledujúce možnosti inštalácie:
 • /? Zobraziť zoznam možností inštalácie.
 • /u Použiť neobsluhovaný režim.
 • /f Vynútiť zatvorenie ostatných programov, keď sa počítač vypne.
 • /n Nezálohovať súbory určené na odstránenie.
 • /o Prepísať súbory OEM (Original Equipment Manufacturer) bez vyzvania.
 • /z Nereštartovať po skončení inštalácie.
 • /q Použiť Tichý režim (bez interakcie s používateľom).
 • /l Zobraziť zoznam nainštalovaných rýchlych opráv.
 • /x Rozbaliť súbory bez spustenia inštalačného programu.
Táto aktualizácia okrem toho podporuje príkazy v príkazovom riadku, ktoré sú popísané v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base:
824687 Prepínače príkazového riadka pre balíky aktualizácií softvéru spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na overenie inštalácie balíka súhrnných aktualizácií použite nástroj Qfecheck.exe. Ďalšie informácie o nástroji Qfecheck.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

282784 Overenie inštalácie rýchlych opráv systému Windows 2000 a Windows XP použitím nástroja Qfecheck.exe (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Overenie inštalácie tohto súhrnného balíka aktualizácií môžete tiež vykonať tak, že skontrolujete, či existuje nasledujúci podkľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Poznámka Po nainštalovaní tohto súhrnného balíka aktualizácií sa všetky existujúce položky v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť programy odstránia pre kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnom balíku aktualizácií. Preto môžu niektoré nástroje hlásiť, že niektoré kritické aktualizácie nie sú nainštalované. Riešenia Marimba Software Change-Management používajú napríklad záznamy databázy Registry pre nástroj Pridať a odstrániť programy, ktoré sú spojené s každou kritickou aktualizáciou na potvrdenie inštalácie aktualizácie. Preto môžu riešenia Marimba Software Change-Management nesprávne hlásiť, že chýbajú jednotlivé kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnnom balíku aktualizácií.

Informácie o zavedení

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu bez zásahu používateľa, použite nasledovný príkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu bez vynútenia reštartu počítača, použite nasledujúci príkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Poznámka Tieto možnosti môžete skombinovať v jednom príkazovom riadku.

Informácie o odstraňovaní

Ak chcete odstrániť súhrnnú aktualizáciu 826942, použite nástroj Pridať alebo odstrániť programy v ovládacom paneli.

Poznámka Po inštalácii tejto aktualizácie sa všetky existujúce záznamy v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov odstránia pre kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnnom balíku aktualizácií. Po odstránení tejto aktualizácie sa opäť obnovia predchádzajúce záznamy v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov pre jednotlivé kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii.


Správcovia systémov môžu na odinštalovanie tejto aktualizácie použiť nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Tento nástroj podporuje nasledovné inštalačné prepínače:
 • /? Zobraziť zoznam inštalačných prepínačov.
 • /u Použiť neobsluhovaný režim.
 • /f Vynútiť zatvorenie ostatných programov, keď sa počítač vypne.
 • /z Nereštartovať po skončení inštalácie.
 • /q Použiť Tichý režim (bez interakcie s používateľom).
Overenie inštalácie tejto súhrnnej aktualizácie môžete tiež vykonať tak, že skontrolujete, či existuje nasledujúci podkľúč v databáze Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

816915 Nová schéma pomenúvania súborov pre aktualizačné balíky softvéru Microsoft Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.

Vlastnosti

ID článku: 826942 – Posledná kontrola: 30. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky