Ako zistiť, či sa v počítači používa 32-bitová verzia alebo 64-bitová verzia operačného systému Windows

Ak chcete naďalej získavať aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows.

ÚVOD

V tomto článku automaticky určí, či počítač používa 32-bitová alebo 64-bitovú verziu systému Windows. Tento článok tiež popisuje, ako manuálne zistiť, či počítač používa 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows. Počet bitov počítača vo všeobecnosti označuje, koľko údajov dokáže počítač spracovať, rýchlosť spracovania údajov a maximálnu kapacitu pamäte. S cieľom optimalizovať výkon počítača by sa mal počet bitov operačného systému nainštalovaného v počítači zhodovať s počtom bitov samostatného počítača.

Určenie nainštalovanej verzie systému Windows

Na zistenie verzie nainštalovaného systému Windows vhodnej pre operačný systém, ktorý používate, použite nasledujúce postupy.
Windows 8
Windows Vista alebo Windows 7
Windows XP
Windows Server 2003

32
 poznámky
  • Počet bitov počítača nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo vám ho poskytne výrobca hardvéru.
  • V počítačoch s procesorom Itanium Intel môže spustiť iba 64-bitové verzie systému Windows. V počítačoch s procesorom Itanium Intel nemožno spustiť 32-bitové verzie systému Windows. V súčasnosti možno 64-bitové verzie systému Windows spúšťať iba v počítačoch s procesormi Itanium a AMD64.

ĎALŠIE KROKY

Ak nemôžete použiť tieto metódy na určenie počtu bitov operačného systému, obsah tohto článku vám ďalej nepomôže. Ako ďalší krok, môžete niekoho požiadať o pomoc, alebo môžete kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory, navštívte webovú lokalitu Technickej podpory spoločnosti Microsoft .


Produkty tretích strán, ktorými sa zaoberá tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, implicitnej alebo inej, týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 827218 – Posledná kontrola: 24. 2. 2017 – Revízia: 2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

Pripomienky