Chybové hlásenie pri spustení programu balíka Office Chyba 25090

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o spustenie programu balíka Microsoft Office 2007 alebo Microsoft Office 2003 sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie alebo chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Chyba 25090. Pri inštalácii balíka Office sa vyskytol problém so zdrojovým nástrojom balíka Office, systémová chyba: -2147023836. Informácie o možnostiach odstránenia tohto problému nájdete v súbore SETUP.CHM po vyhľadaní informácií o zdrojovom nástroji balíka Office

P R I C I N A

Toto správanie sa vyskytuje v nasledujúcich situáciách:

  • Dve osoby nainštalovali balík Office na ten istý počítač.
  • Obidve inštalácie boli dokončené použitím parametra AllUsers="", v rámci ktorého sa nastavila inštalácia iba pre konto inštalujúceho používateľa.
  • Keď boli obidve osoby požiadané o odstránenie súborov, ktoré boli lokálne kopírované na konci inštalácie, ani jedna z nich súbory neodstránila.
  • Jedna z osôb balík Office odstránila.

R I E S E N I E

Odstráňte tento problém spustením inštalačného programu balíka Office. Postupujte nasledovne:
  1. Vložte disk CD balíka Office 2003 do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM.
  2. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, vyhľadajte súbor Setup.exe na disku CD a dvojitým kliknutím na súbor spustite inštaláciu.
  3. Po zobrazení okna Inštalácia zrušte inštaláciu a reagujte na výzvu na ukončenie inštalácie.
Poznámka Nie je nutné inštalačný program dokončiť. Inštalácia odstráni podmienky chyby po jej prvom vyvolaní.
Vlastnosti

ID článku: 827467 – Posledná kontrola: 11. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky