Informácie o možnostiach vytvorenia súboru .pst v programe Outlook 2003

S U H R N

Ak sa pripojíte k počítaču s programom Microsoft Exchange Server, vaše e-mailové správy, kalendár a ostatné položky sa doručia a uložia do počítača s programom Exchange Server. Ak sa nepripojíte k počítaču s programom Exchange Server, vaše e-mailové správy, kalendár a ostatné položky sa doručia a uložia do súboru .pst lokálneho počítača.

V tomto článku je popísané, ako vytvoriť súbor .pst v programe Microsoft Office Outlook 2003, a nájdete tu aj ďalšie informácie o súboroch .pst.

Na začiatok

D A L S I E I N F O R M A C I E

Program Outlook 2003 uvádza nový formát .pst, ktorý ponúka väčšiu ukladaciu kapacitu pre položky a priečinky, a ktorý podporuje viacjazyčné údaje vo formáte Unicode. Nový formát súborov .pst, ktorý je predstavený v programe Outlook 2003, sa označuje ako formát súborov osobných priečinkov balíka Microsoft Office a nie je kompatibilný so staršími verziami programu Microsoft Outlook. Keď vytvárate nový súbor .pst v programe Outlook 2003, môžete vybrať, či chcete vytvoriť súbor .pst vo formáte, ktorý je kompatibilný s nasledovnými verziami programu Outlook:
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97
Na začiatok

Vytvorenie súboru .pst, keď je spustený program Outlook

Ak chcete vytvoriť súbor .pst, keď je spustený program Outlook, použite tento postup:
 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.
 2. V poli Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst), ak chcete vytvoriť súbor .pst programu Outlook 2003. Ak chcete vytvoriť nový súbor .pst programu Outlook, ktorý by bol kompatibilný so staršími verziami programu Outlook, kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst).
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Použite predvolené umiestnenie priečinka programu Outlook, alebo môžete vyhľadať iné umiestnenie priečinka.
 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Do poľa Názov zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov Osobné priečinky. Názov, ktorý zadáte do poľa Názov, je názov, ktorý sa používa v zozname Všetky poštové priečinky programu Outlook 2003 a priradí sa ku všetkým skratkám, ktoré sú vytvorené pre súbor .pst na paneli programu Outlook. Pre súbor .pst môžete vybrať aj nastavenie šifrovania a heslo. Po výbere požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka Po vytvorení súboru .pst nie je možné zmeniť nastavenie šifrovania. Ďalšie informácie o nastavení šifrovania získate v časti tohto článku, ktorá má názov Nastavenie zabezpečenia pre súbory .pst.
 7. Nový súbor .pst sa pridá do zoznamu Všetky poštové priečinky programu Outlook 2003. Ak chcete zobraziť zoznam priečinkov, kliknite na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť.
Na začiatok

Vytorenie nového súboru .pst v ponuke Nástroje

Ak chcete vytvoriť nový súbor .pst s ponukou Nástroje, použite tento postup:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.
 2. Kliknite na políčko Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a potom kliknite na položku Ďalej.
 3. V dialógovom okne E-mailové kontá kliknite na položku Nový súbor s údajmi programu Outlook.
 4. V poli Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst), ak chcete vytvoriť súbor .pst programu Outlook 2003. Ak chcete vytvoriť nový súbor .pst programu Outlook, ktorý by bol kompatibilný so staršími verziami programu Outlook, kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst).
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Použite predvolené umiestnenie priečinka programu Outlook, alebo môžete vyhľadať iné umiestnenie priečinka.
 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Do poľa Názov zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov Osobné priečinky. Názov, ktorý zadáte do poľa Názov, je názov, ktorý sa používa v zozname Všetky poštové priečinky programu Outlook 2003 a priradí sa ku všetkým skratkám, ktoré sú vytvorené pre súbor .pst na paneli programu Outlook. Pre súbor .pst môžete vybrať aj nastavenie šifrovania a heslo. Po výbere požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka Po vytvorení súboru .pst nie je možné zmeniť nastavenie šifrovania. Ďalšie informácie o nastavení šifrovania získate v časti tohto článku, ktorá má názov Nastavenie zabezpečenia pre súbory .pst.
 9. V poli Doručovať nové e-maily do nasledovného umiestnenia: kliknite na názov nového súboru .pst a potom kliknite na položku Dokončiť.
Nový súbor .pst sa pridá do zoznamu priečinkov.

Na začiatok

Vytvorenie súboru .pst, keď nie je spustený program Outlook

Nový súbor .pst pre jeden e-mailový profil alebo pre viacero e-mailových profilov môžete vytvoriť, aj keď program Outlook nie je spustený.

Pridanie súboru .pst pri používaní jedného e-mailového profilu

Ak používate jeden e-mailový profil a chcete pridať súbor .pst, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pošta.
 2. Kliknite na tlačidlo Súbory s údajmi.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V poli Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst), ak chcete vytvoriť súbor .pst programu Outlook 2003. Ak chcete vytvoriť nový súbor .pst programu Outlook, ktorý by bol kompatibilný so staršími verziami programu Microsoft Outlook, kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst).
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Použite predvolené umiestnenie priečinka programu Outlook, alebo môžete vyhľadať iné umiestnenie priečinka.
 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Do poľa Názov zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov Osobné priečinky. Názov, ktorý zadáte do poľa Názov, je názov, ktorý sa používa v zozname Všetky poštové priečinky programu Outlook 2003 a priradí sa ku všetkým skratkám, ktoré sú vytvorené pre súbor .pst na paneli programu Outlook. Pre súbor .pst môžete vybrať aj nastavenie šifrovania a heslo. Po výbere požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka Po vytvorení súboru .pst nie je možné zmeniť nastavenie šifrovania. Ďalšie informácie o nastavení šifrovania získate v časti tohto článku, ktorá má názov Nastavenie zabezpečenia pre súbory osobných priečinkov (.pst).
 9. Nový súbor .pst sa zobrazí v oblasti súborov s údajmi. Dvakrát kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Pridanie súboru .pst pri používaní viacerých e-mailových profiloch

Ak používate viacero e-mailových profilov a chcete pridať súbor .pst, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pošta.
 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.
 3. Kliknite na názov profilu, ktorý chcete pridať do nového súboru .pst, a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 4. Kliknite na tlačidlo Súbory s údajmi.
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. V poli Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst), ak chcete vytvoriť súbor .pst programu Outlook 2003. Ak chcete vytvoriť nový súbor .pst programu Outlook, ktorý by bol kompatibilný so staršími verziami programu Microsoft Outlook, kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst).
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Použite predvolené umiestnenie priečinka programu Outlook, alebo môžete preskúmať a vyhľadať iné umiestnenie priečinka.
 9. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov. Kliknite na tlačidlo OK.
 10. Do poľa Názov zadajte názov pre nový súbor .pst alebo použite predvolený názov Osobné priečinky. Názov v tomto poli je názov, ktorý sa používa v zozname Všetky poštové priečinky programu Outlook 2003 a priradí sa ku všetkým skratkám, ktoré sú vytvorené pre súbor .pst na paneli programu Outlook. Pre súbor .pst môžete vybrať aj nastavenie šifrovania a heslo. Po výbere požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka Po vytvorení súboru .pst nie je možné zmeniť nastavenie šifrovania. Ďalšie informácie o nastavení šifrovania získate v časti tohto článku, ktorá má názov Nastavenie zabezpečenia pre súbory .pst.
 11. Nový súbor .pst sa zobrazí v oblasti súborov s údajmi. Dvakrát kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Na začiatok

Ďalšie informácie o súboroch .pst

Spoločnosť Microsoft nepodporuje otváranie súborov .pst cez zdieľaný sieťový priečinok.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

297019 Prečo nie sú súbory .pst programu Outlook podporované cez prepojenie siete LAN alebo WAN (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)

Súbor .pst môžete uložiť, kopírovať alebo presunúť na iné miesto na jednotke pevného disku, na disketu alebo vymeniteľný disk, alebo ho môžete zdieľať v sieti. Nemôžete však presunúť súbor .pst, ktorý je otvorený ako predvolený ukladací priestor pre informácie. Ak chcete presunúť predvolený súbor .pst, je nutné vypnúť program Outlook.

Pri kopírovaní súboru .pst z disku CD-ROM, disku CD-R alebo z disku CD-RW zabezpečte, aby sa atribút súboru .pst Iba na čítanie zmenil na atribút Archívny ešte pred spustením programu Outlook. Keď odstránite položky z osobných priečinkov v programe Outlook, veľkosť súboru .pst sa nezmenší automaticky. Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, súbor je nutné zhutniť. Program Outlook zhutní súbor .pst na pozadí počas nečinnosti.

Pri kopírovaní súboru .pst z disku CD-ROM, disku CD-R alebo z disku CD-RW zabezpečte, aby sa atribút súboru .pst Iba na čítanie zmenil na atribút Archívny ešte pred spustením programu Outlook.

Keď odstránite položky z osobných priečinkov v programe Outlook, veľkosť súboru .pst sa nezmenší automaticky. Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, musíte ho zhutniť. Ak chcete vykonať kompresiu osobných priečinkov manuálne, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Pošta.
 3. Kliknite na tlačidlo Súbory s údajmi.
 4. Kliknite na súbor .pst, ktorý chcete komprimovať, a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 5. Kliknite na tlačidlo Komprimovať.
Zhutnenie osobných priečinkov môže v závislosti od veľkosti súboru .pst trvať aj niekoľko minút. Program Outlook 2003 podporuje nasledovné dva typy formátov súboru .pst:
 • ANSI,
 • Unicode.
Ďalšie informácie o formáte súboru .pst v programe Outlook 2003 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

830336 Súbor .pst má iný formát a obmedzenie veľkosti priečinka v programe Outlook 2003
Ďalšie informácie o zobrazení prípon názvov súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

865219 Ako v programe Windows Prieskumník zobraziť alebo skryť prípony názvov súborov
Ďalšie informácie o konfigurovaní možností kódovania Unicode pre program Outlook 2003 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na začiatok

Nastavenie zabezpečenia pre súbory .pst

Nastavenie šifrovania

Na kódovanie informácií v súbore .pst môžete vybrať jednu z troch možností. Po vytvorení súboru .pst toto nastavenie nie je možné zmeniť. Šifrovanie kóduje súbor .pst tak, že ho nebude možné čítať v ostatných programoch.


Poznámka: Na zabezpečenie údajov v súbore .pst sa odporúča použiť systém šifrovania súborov EFS alebo šifrovanie jednotiek Windows BitLocker. Možnosti Komprimovateľné šifrovanie a Vysoká úroveň šifrovania poskytujú iba základnú úroveň zabezpečenia.
 • Bez šifrovania – po výbere tejto možnosti sa súbor .pst nezakóduje. Používateľ bude môcť čítať súbor .pst pomocou programu na editovanie textu alebo na editovanie hexadecimálnych údajov.
 • Komprimovateľné šifrovanie – po výbere tejto možnosti sa súbor .pst kóduje do formátu, ktorý umožňuje kompresiu, ale súbor .pst sa komprimuje iba v prípade, ak máte v počítači program na kompresiu súborov. Súbor .pst nie je možné čítať pomocou textového alebo hexadecimálneho editora.
 • Vysoká úroveň šifrovania – po výbere tejto možnosti sa súbor .pst zakóduje do formátu, ktorý ponúka zvýšenú ochranu. Ak máte program na kompresiu diskov, súbor .pst môžete komprimovať, ale s nižším stupňom ochrany ako pri použití možnosti Komprimovateľné šifrovanie. Súbor .pst nie je možné čítať pomocou textového alebo hexadecimálneho editora.
Predvolené nastavenie zabezpečenia je nastavenie Komprimovateľné šifrovanie. Možnosť Komprimovateľné šifrovanie použite, ak je miesto na disku pre vás dôležitejšie ako zabezpečenie. Ak je pre vás dôležitejšie zabezpečenie ako miesto na disku, použite možnosť Vysoká úroveň šifrovania a potom vyberte heslo pre súbor .pst.

Heslá

Pri vytváraní súboru .pst môžete pridať heslo, ktoré pozostáva najviac z 15 znakov. Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si toto heslo pre prípad, že by ste súbor .pst museli otvoriť v inom počítači.

Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 829971 – Posledná kontrola: 27. 3. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky