V systéme Windows Server 2003 a Windows XP služba W32Time často zapisuje do denníka udalosť s identifikáciou 50 a výrazne sa predĺži čas synchronizácie

P R I Z N A K Y

Keď sa služba Windows Time (W32Time) synchronizuje s externými hodinami, v systémovom denníku sa často zobrazuje nasledujúca udalosť:V predvolenej hierarchii domén sa môžu pri pokuse o synchronizáciu času radiča podriadenej domény v systéme Microsoft Windows Server 2003 zobraziť hlásenia upozorňujúce na nasledujúce udalosti:Poznámka. Udalosť s identifikáciou 29 sa môže tiež vyskytnúť na počítačoch so systémom Windows XP.

R I E S E N I E

Informácie o rýchlej oprave

Windows XP

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musí byt v počítači nainštalovaný jeden z nasledovných balíkov:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu inú vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súbore

Atribúty súborov (alebo atribúty novších súborov) anglickej verzie tejto rýchlej opravy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows XP, verzie x86 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP, verzie x86, verzia 2 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP, verzie pre procesory Itanium, verzia 2 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP, verzie x86, verzia 3 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP, verzie pro procesory Itanium, verzia 3 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows Server 2003, verzie pre procesory Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003, verzie x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Dôležité. Spoločnosť Microsoft odporúča inštalovať túto rýchlu opravu na všetkých doménových radičoch so systémom Windows Server 2003. Začnite inštaláciou tejto rýchlej opravy na primárnom doménovom radiči, ktorý spracováva operácie v koreňovom priečinku lesa. Ak sa vyskytuje tento problém len na členských serveroch, nainštalujte rýchlu opravu najprv na doménových radičoch a potom nainštalujte rýchlu opravu na členských serveroch.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.Táto chyba bola opravená v balíku Windows Server 2003 Service Pack 1.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Spoločnosť Microsoft odporúča synchronizovať primárny doménový radič s viacerými externými servermi Stratum 1 Network Time Protocol (NTP). Všetky ostatné doménové radiče a členské servery ponechajte nezmenené. V predvolenej konfigurácii takéto servery vykonajú synchronizáciu času s doménovou hierarchiou.

Ďalšie informácie o konfigurácii a nasadení služby Windows Time v lese nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773061.aspx
Vlastnosti

ID článku: 830092 – Posledná kontrola: 28. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky