Nemôžete sa prihlásiť na webovú lokalitu alebo dokončiť internetovú transakciu, alebo sa zobrazuje webová stránka HTTP 500 (Vnútorná chyba servera)

P R I Z N A K Y

Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia 832894 (MS04-004) sa môže stať, že sa nemôžete prihlásiť na webovú lokalitu alebo dokončiť internetovú transakciu. Ak napríklad pomocou formulára na stránke HTTPS zadáte svoje meno používateľa a heslo pre prihlásenie na webovú lokalitu zabezpečenú protokolom SSL, môže sa zobraziť webová stránka HTTP 500 (Vnútorná chyba servera).

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť po inštalácii aktualizácie zabezpečenia 832894 (MS04-004) alebo opravy 821814 na počítači so systémom Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition alebo Windows 98.

Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách softvéru získate po kliknutí na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre prehľadávač Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

821814 Po odoslaní údajov na lokalite vyžadujúcej overenie sa zobrazí chybové hlásenie „Stránka sa nedá zobraziť“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Aktualizácia zabezpečenia 832894 (MS04-004) a oprava 821814 menia spôsob, akým internetové rozšírenia pre systém Windows (Wininet.dll) opakujú požiadavky typu POST po zrušení pripojenia webovým serverom. Programy používajúce funkcie rozhrania API Windows Internet (Wininet) na odoslanie údajov (ako je napríklad meno používateľa a heslo) na webový server opakujú požiadavku typu POST bez zahrnutia údajov POST, ak webový server zavrie (alebo vynuluje) pôvodnú požiadavku na pripojenie.

Poznámka. Požiadavka typu POST nezahŕňa údaje POST, ak je dĺžka obsahu rovná 0 alebo je prázdna.

Toto správanie niekedy zamedzuje ďalšiemu zrušeniu a povolí dokončenie overenia. Ak však webový server musí mať údaje POST zahrnuté, keď rozhranie Wininet opakuje požiadavku POST, môže sa zobraziť webová stránka HTTP 500 (Vnútorná chyba servera).

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Ak chcete prevziať a nainštalovať túto aktualizáciu, navštívte webovú lokalitu Microsoft Windows Update a nainštalujte kritickú aktualizáciu 831167: Správcovia môžu túto aktualizáciu prevziať zo strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft alebo z katalógu služby Microsoft Windows Update a zaviesť ju na viaceré počítače. Ak chcete túto aktualizáciu nainštalovať neskôr na jeden alebo viaceré počítače, pomocou funkcie rozšíreného vyhľadávania v katalógu služby Windows Update vyhľadajte identifikačné číslo tohto článku.

Ďalšie informácie o preberaní aktualizácií z katalógu služby Windows Update nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
323166 Preberanie aktualizácií a ovládačov pre systém Windows z katalógu služby Windows Update (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledovné súbory:
Prevziať Prevziať balík Q831167.exe (32-bitové).
Prevziať Prevziať balík Q831167.exe (64-bitové).
Dátum vydania: 12. február 2004

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady.

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať spustený prehľadávač Internet Explorer 6 SP1 (verzia 6.00.2800.1106) v jednej z nasledovných verzií systému Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1,
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1,
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4,
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server a Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a,
 • Microsoft Windows 98,
 • Microsoft Windows 98 Druhé vydanie,
 • Microsoft Windows Millennium Edition.
Poznámka. Keďže aktualizácia zabezpečenia 832894 (MS04-004) je podporovaná v systémoch Windows 98, Windows 98 Druhé vydanie, Windows Millennium Edition a Windows 2000 SP2, v týchto systémoch bude podporovaná aj táto aktualizácia.

Požiadavka na reštart

Po inštalácii tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre aktualizáciu

Táto aktualizácia nahrádza aktualizáciu 821814 pre systémy Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Druhé vydanie a Windows 98.

Poznámka. Táto aktualizácia nenahrádza aktualizáciu 821814 pre systém Windows Server 2003, pretože problém popisovaný v tomto článku sa nevyskytuje v počítačoch so systémom Windows Server 2003.

Informácie o zavedení

Balíky pre túto aktualizáciu podporujú nasledovné inštalačné prepínače:

 • /q : Použiť tichý režim alebo potlačiť hlásenia pri extrakcii súborov.
 • /q:u : Použiť používateľský tichý režim. V používateľskom tichom režime sa používateľovi zobrazujú niektoré dialógové okná.
 • /q:a Použiť správcovský tichý režim. Pri správcovskom tichom režime sa používateľovi nezobrazujú žiadne dialógové okná.
 • /t: cesta Určite umiestnenie dočasného priečinka pre Inštalátor alebo cieľového priečinka na extrakciu súborov (pri použití prepínača /c).
 • /c Extrakcia súborov bez ich inštalácie. Ak prepínač /t: cesta nie je zadaný, zobrazí sa výzva na určenie cieľového priečinka.
 • /c: cesta Určite cestu a názov inštalačného súboru .inf alebo .exe.
 • /r:n Po inštalácii nereštartovať počítač.
 • /r:i Zobraziť výzvu pre používateľa na reštartovanie počítača, ak je reštart potrebný, okrem prípadu, keď sa tento prepínač použije v kombinácii s prepínačom /q:a.
 • /r:a Po inštalácii vždy reštartovať počítač.
 • /r:s Po inštalácii reštartovať počítač bez zobrazenia výzvy používateľovi.
 • /n:v Nekontrolovať verziu. Tento prepínač používajte s príslušnou opatrnosťou na inštaláciu aktualizácie pre ľubovoľnú verziu prehľadávača Internet Explorer.
Ak chcete napríklad nainštalovať aktualizáciu bez akéhokoľvek zásahu používateľa a bez reštartovania počítača, použite nasledovný príkaz:
q831167.exe /q:a /r:n

Informácie o súbore

Verzia tejto aktualizácie v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom zistíte použitím karty Časové pásmo (Time Zone) v nástroji Dátum a čas (Date and Time) v ovládacom paneli.

Date Time Version Size File name Platform
-------------------------------------------------------------------
06-Feb-2004 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
07-Feb-2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

R I EŠ E N I E

Ak nemôžete nainštalovať aktualizáciu popísanú v časti Riešenie, môžete na riešenie problému použiť jednu z nasledovných serverových akcií:
 • Zvýšte interval limitu prenosu HTTP Keep Alive na webovom serveri alebo serveri proxy. Služby Microsoft Internet Information Services (IIS) neposkytujú iný spôsob riadenia limitu Keep Alive okrem hodnoty KeepAliveTime v databáze Registry systému Windows. V prípade niektorých webových serverov a serverov proxy však možno určiť čas vypršania pripojenia. Ak môžete určiť čas vypršania pripojenia na webovom serveri alebo serveri proxy, zvýšte interval limitu prenosu Keep Alive. Správny názov a hodnotu nastavenia nájdete v dokumentácii k webovému serveru. Predvolená hodnota limitu prenosu Keep Alive pre prehľadávač Internet Explorer je jedna minúta (60 sekúnd). Musíte preto na webovom serveri alebo serveri proxy použiť interval limitu prenosu HTTP Keep Alive väčší než jedna minúta.

  Ďalšie informácie o parametroch KeepAliveInterval a KeepAliveTime systému Windows a o parametri KeepAliveTimeout prehľadávača Internet Explorer získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov, čím zobrazíte články v databáze Microsoft Knowledge Base:
  314053 Parametre konfigurácie TCP/IP a NBT pre systém Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

  120642 Parametre konfigurácie TCP/IP a NBT pre systém Windows 2000 alebo Windows NT (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

  813827 Zmena predvolenej hodnoty limitu prenosu Keep Alive v prehľadávači Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

 • Vypnite pripojenia HTTP typu Keep Alive na serveri.
  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  238210 Pri zapnutej vyrovnávacej pamäti ASP sa odosiela hlavička prenosu HTTP Keep Alive (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v prehľadávači Microsoft Internet Explorer 6.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Po inštalácii aktualizácie softvéru 831167 popísanej v tomto článku budú programy používajúce funkcie rozhrania Wininet na odosielanie údajov na webový server po zrušení pripojenia na webový server znova odosielať celé požiadavky POST.

Ak chcete zapnúť správanie, pri ktorom sa zasielajú iba hlavičky, vytvorte pre položku DWORD hodnotu s názvom Vzorová_aplikácia.exe, kde Vzorová_aplikácia je názvom spustiteľného súboru pre príslušný program. Nastavte pre položku DWORD hodnotu 1 v jednom z nasledovných kľúčov databázy Registry:
 • Pre všetkých používateľov programu nastavte hodnotu v nasledovnom kľúči databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Iba pre aktuálneho používateľa programu nastavte hodnotu v nasledovnom kľúči databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Ak chcete napríklad pre prehľadávač Internet Explorer a Prieskumníka systému Windows zapnúť správanie, pri ktorom sa odosielajú iba hlavičky, vytvorte hodnoty DWORD pre položky Iexplore.exe a Explorer.exe v jednom z týchto kľúčov databázy Registry a ich hodnotu nastavte na 1.

Poznámka. Ak chcete zapnúť správanie, pri ktorom sa odosielajú iba hlavičky, pre všetky programy používajúce funkcie rozhrania Wininet na odosielanie údajov na webový server, vytvorte hodnotu DWORD s názvom * pre rovnaký kľúč databázy Registry a pre hodnotu nastavte údaj 1.
Vlastnosti

ID článku: 831167 – Posledná kontrola: 10. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky