Niekoľko dialógových okien je prázdnych

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Môže sa vyskytnúť niektorý z nasledujúcich príznakov:
 • Pri pokuse o zobrazenie ľubovoľného z nasledujúcich dialógových okien sa môže okno zobraziť prázdne alebo čiastočne prázdne.
  • Sprievodca hľadaním
  • Používateľské kontá
  • Windows Update
  • Pomoc a technická podpora
  • Obnovovanie systému
 • Pri pokuse o spustenie prehrávača Microsoft Windows Media Player sa môže zobraziť chybové hlásenie Vyskytla sa vnútorná chyba aplikácie (alebo podobné hlásenie).
 • V programe Internet Explorer nemusí fungovať tlač. Keď kliknete na ponuku Súbor a potom na položku Tlačiť, dialógové okno Tlačiť sa nezobrazí. Ukážka pred tlačou je prázdna.

P R I C I N A

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak je nesprávne jedno alebo viaceré nastavenia kľúča Jscript databázy Registry. Toto správanie sa môže tiež prejaviť v prípade, že je poškodený súbor Jscript.dll alebo tento súbor chýba.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Opätovná registrácia súborov Jscript.dll a Vbscript.dll

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec regsvr32 jscript.dll a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 5. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec regsvr32 vbscript.dll a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak sa niektorý zo súborov nezaregistruje ako sa očakáva, alebo ak sa zobrazí chybové hlásenie, daný systémový súbor chýba alebo je poškodený. Ak chcete extrahovať chýbajúci súbor v systéme Microsoft Windows XP, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na položku Rozbaliť súbor.
 4. Do poľa Súbor na obnovenie zadajte názov súboru, ktorý chcete obnoviť.
 5. Do poľa Zdroj obnovenia zadajte cestu k súboru .cab systému Windows XP, kam chcete súbor obnoviť, alebo kliknite na položku Prehľadávať zdroj a vyhľadajte súbor .cab systému Windows XP.

  Poznámka. Súbory .cab systému Windows XP sú uložené v priečinku I386 na disku CD so systémom Windows XP.
 6. Do poľa Uložiť súbor v priečinku zadajte cestu, kam sa má extrahovať nový súbor, alebo kliknite na položku Prehľadávať cieľ a vyhľadajte požadovaný priečinok.
 7. Kliknite na položku Rozbaliť.
 8. V dialógovom okne Pomôcka konfigurácie systému kliknite na tlačidlo OK. Ak systém Windows zobrazí výzvu na reštartovanie počítača, kliknite na položku Reštartovať.
Otvorte dialógové okno, v ktorom sa vyskytovali chyby opísané v tomto článku v časti Príznaky. Ak sa chyba stále prejavuje, prejdite na ďalší postup.

Postup 2: Úprava databázy Registry

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  (Predvolený) údaj hodnoty by mal obsahovať nasledujúcu hodnotu:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Ak nie, dvakrát kliknite na položku Predvolené, zadajte reťazec C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Údaj hodnoty ThreadingModel by mal obsahovať nasledujúcu hodnotu:
  Both
  Ak nie, dvakrát kliknite na položku ThreadingModel a do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu Both.
 5. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Opakujte kroky 3 a 4 a upravte tento kľúč. Potom prejdite na krok 7.
 7. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Opakujte kroky 3 a 4 a upravte tento kľúč. Potom prejdite na krok 9.
 9. Ukončite Editor databázy Registry.
Vlastnosti

ID článku: 831430 – Posledná kontrola: 12. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky