Pri pokuse o nainštalovanie balíka Inštalátora systému Windows sa zobrazuje chybové hlásenie Chyba 1603: Pri inštalácii sa vyskytla závažná chyba

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o nainštalovanie balíka Inštalátora systému Microsoft Windows sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Chyba 1603: Počas inštalácie sa vyskytla závažná chyba.
Keď v hlásení kliknete na tlačidlo OK, inštalácia sa vráti.

P R I C I N A

Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, je zašifrovaný.
 • K jednotke obsahujúcej priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, sa získava prístup ako k náhradnej jednotke.
 • Konto SYSTEM nemá povolenia na úrovni Úplný prístup k priečinku, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows. Chybové hlásenie si všimnete preto, lebo služba Inštalátora systému Windows používa konto SYSTEM na inštaláciu softvéru.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, v závislosti od príčiny problému vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 • Nainštalujte balík do priečinka, ktorý nie je zašifrovaný.
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo sa balík Inštalátora systému Windows pokúšate nainštalovať do zašifrovaného priečinka.
 • Nainštalujte balík na jednotku, ku ktorej sa nezískava prístup ako k náhradnej jednotke.
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo k jednotke obsahujúcej priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, sa získava prístup ako k náhradnej jednotke.
 • Prideľte kontu SYSTEM povolenia na úrovni Úplný prístup (len pre systémy Windows 2000 a Windows XP).
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo konto SYSTEM nemá povolenia na úrovni Úplný prístup k priečinku, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows.

  Ak chcete kontu SYSTEM prideliť povolenia na úrovni Úplný prístup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na položku Tento počítač. Zobrazí sa okno Tento počítač.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, na ktorú chcete nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
   Poznámka: Ak sa karta Zabezpečenie nezobrazuje, je zapnutá funkcia Jednoduché zdieľanie súborov. Ak chcete pokračovať, túto funkciu vypnite.


   Postup pri vypnutí funkcie Jednoduché zdieľanie súborov spolu s obrázkami
  4. Na karte Zabezpečenie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

   • Ak používate systém Microsoft Windows 2000, overte, či je v poli Name (Názov) uvedené používateľské konto SYSTEM.
   • Ak používate systém Microsoft Windows XP, overte, či je v poli Názvy skupín alebo mená používateľov uvedené používateľské konto SYSTEM.
   Ak používateľské konto SYSTEM nie je v poli uvedené, pridajte ho vykonaním nasledujúcich krokov:
   1. Kliknite na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa dialógové okno Používatelia alebo skupiny – výber.
   2. V poli Názov kliknite na položku SYSTEM a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
   3. Kliknite na tlačidlo OK.
  5. V časti Povolenia začiarknite políčko Úplný prístup v stĺpci Povoliť a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
  6. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   • Ak používate systém Windows XP, v zobrazenom dialógovom okne začiarknite pre konto SYSTEM políčko Položky povolení pre všetky podradené objekty nahradiť zobrazenými položkami, ktoré sa vzťahujú na podradené objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.
   • Ak nepoužívate systém Windows XP, v zobrazenom dialógovom okne začiarknite pre konto SYSTEM políčko Reset permissions on all child objects and enable propagation of inheritable permissions (Vynulovať povolenia vo všetkých podradených objektoch a zapnúť šírenie dedičných povolení) a potom kliknite na tlačidlo OK.
   Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenia zabezpečenia, kliknite na tlačidlo Áno.
  7. Počkajte, kým operačný systém použije vo všetkých podradených priečinkoch povolenia, ktoré ste vybrali.
  8. Spustite balík Inštalátora systému Windows.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate na nasledujúcich webových lokalitách MSDN (Microsoft Developer Network):
Vlastnosti

ID článku: 834484 – Posledná kontrola: 29. 11. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky